Vedligeholdelse af vandløb

I starten af august måned påbegyndes grødeskæring i hovedparten af de offentlige vandløb i Kolding Kommune.

Arbejdet vil for de fleste vandløb være afsluttet ved udgangen af september måned og sker i henhold til gældende vandløbsregulativer.

Ved at klikke på de forskellige links i ovenstående menulinje er det muligt, at se en oversigt over hvornår grødeskæringen i de enkelte vandløb foretages. Tidspunkterne er kun vejledende.

Tidspunktet for grødeskæring i Fovså er lidt anderledes. Her påbegyndes arbejdet sidst i juli og forventes at være afsluttet inden 1. august.

Ejerne og brugerne af de arealer, som grænser op til vandløbene, har pligt til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejder, herunder transport af maskiner.

Hvis man har mulepumper eller andre anlæg, som ikke umiddelbart er synlige, skal de markeres tydeligt, ellers kan der ikke forventes erstatning for eventuelle skader.

El-hegn skal være forsynet med led, så mandskab og maskiner kan færdes langs vandløbene. Hvis dette ikke er tilfældet forbeholder kommunen sig ret til om nødvendigt, at skaffe sig adgang ved klipning af hegn.

Der vil som udgangspunkt blive skåret ind til drænrørsudløb. Rørudløbene skal markeres med flag eller rød/hvid landmålerstok, så de kan ses på afstand.

Hvis der er spørgsmål til ovennævnte eller der i øvrigt opstår problemer, kan du kontakte Natur og Vand i By- og Udviklingsforvaltningen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey