Klagefrist til den 30. november 2020.

Kolding Kommune har modtaget en anmeldelse om etablering af solceller på Kolding Sygehus. Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 3a i lovbek. nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter, hvorfor kommunen har vurderet, om der skal udarbejdes en miljøvurdering (VVM). Kommunen har vurderet, at der ikke skal udføres en miljøvurdering af det konkrete projekt med om etablering af solceller på Kolding Sygehus.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lovbek. nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter. Klage- og søgsmålsvejledning findes i afgørelsen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey