Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Der gælder ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg kan gå til

Du kan søge om personligt tillæg, hvis du er pensionist og særligt vanskeligt stillet økonomisk

https://www.borger.dk/sider/Personligt-tillaeg.aspx

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Kolding Kommune
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey