Der gælder ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg kan gå til

Du kan søge om personligt tillæg, hvis du er pensionist og særligt vanskeligt stillet økonomisk

https://www.borger.dk/sider/Personligt-tillaeg.aspx

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Kolding Kommune
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey