Åbningstider

Mandag - Torsdag kl. 7.45-15.30

Fredag kl. 7.30-12.00

Nordhøj et samværs- og aktivitetstilbud med mange muligheder

Nordhøj ligger i Koldings nordlige industrikvarter. Adgangsforholdene og selve huset er kørestolsvenlige, ligesom tilkørselsforholdene i forbindelse med varekørsel er hensigtsmæssige

Nordhøj er opdelt i tre afdelinger: Beskyttet værksted, daghjem og dagcenter med en satellit i form af en butik i midtbyen. Der er flere forskellige grupper i hver enkelt afdeling.

Nordhøj har rum til mange forskellige fysiske aktiviteter, til musik og drama, snoezel, samt bad og omklædning. Desuden har vi en sansehave.

Daghjem og dagcenter

Daghjem

Daghjemmet er et tilbud til personer med behov for særlig støtte i hverdagen, som foregår i et meget overskueligt og struktureret miljø. Den pædagogiske indsats bliver tilrettelagt efter individuelle behov, hvor kommunikationsmetoder som for eksempel boardmaker og tegn til tale indgår som vigtige elementer.

Daghjem giver blandt andet tilbud om sansemæssige oplevelser som for eksempel snoezelrum, sang og musik, kreative aktiviteter og gåture.

Endvidere arbejdes der med fysiske aktiviteter for at vedligeholde det individuelle funktionsniveau.

Dagcenter

I dagcentret på Nordhøj er der otte basisgrupper med hver sin gruppeleder. Grupperne arbejder på tværs af hinanden.

I dagcentret afholder vi årligt flere fælles arrangementer som for eksempel tøndeslagning, sommerudflugt, juleudflugt og julefrokost m.v.

Grupper

Ungegruppen

I ungegruppen er der et ungdomsmiljø, hvor den unge gives rum og mulighed for at afprøve og eksperimentere med det formål at udvikle sig personligt, samt bygge bro til voksenlivet. Gennem samvær, aktiviteter og oplevelser sigtes blandt andet mod, at de unge bliver mere afklaret omkring deres fremtidige muligheder. Endvidere arbejdes der med at skabe egen identitet, og med at de unge i højere grad opnår større selvstændighed. Den enkelte medarbejder skal udfordres både fysisk og kognitivt, for derved at (videre)udvikle nye kompetencer. Desuden arbejdes der med at fremme samvær og fælleskab i gruppen, og opbygge venskaber og netværk.

Vi har et samarbejde med vores jobkonsulenter, med henblik på at de medarbejdere der ønsker det, skal ud i praktik og afprøves i forhold til arbejdsmarkedsparathed. Desuden laver vi produktionsarbejde i samarbejde med produktionsgruppen, for at afklare medarbejdernes færdigheder.

Overskrifter til Ugeplan:

 • Fitness
 • Tema
 • Facebook/ipad
 • Madlavning og indkøb
 • Gruppemøde
 • Fysisk aktivitet som gåtur el. træning
 • Mental afslapning – snoezel
 • Kreative aktiviteter efter ideer fra medarbejderne
 • Virksomhedsbesøg

Ideer til tema på gruppebasis, som vi fremadrettet kan arbejde med OCN ud fra:

Temaer:

 • Sundhed
 • Arbejdsmarkedsparat - arbejdsmoral, fremmøde, fremtoning, struktur m.m.
 • Medborgerskab
 • Økonomi og pengeforståelse
 • Konflikthåndtering
 • Sociale spilleregler
 • Udseende – make up, tøj, hår, udstråling, signaler
 • Madlavning – herunder læren om sund kost og indkøb
 • Kærester/venskaber
 • Hygiejne
 • Seksualitet
 • Kultur

 Aktivitetsgruppen

Aktivitetsgruppen er et tilbud sammensat af forskellige aktiviteter, vi ligger vægt på at skabe sammenhold, og lære hinandens forskelligheder.

Vi holder et ugentligt gruppemøde, hvor ugens aktiviteter drøftes og ønsker fremlægges, og hvordan trivslen er. Vi arbejder ud fra de værdier, der er udarbejdet af medarbejderne på Nordhøj.

Aktivitetsgruppen har selv lavet nogle værdi punkter som gruppen synes er vigtige værdier:

 • At hjælpe hinanden
 • At være søde ved hinanden
 • At hjælpe hinanden i kantinen
 • At holde orden i gruppen
 • At hjælpe hvis nogen er tørstige
 • At hjælpe med at hænge jakker og tasker op for hinanden

Aktiviteter i gruppen:

 • Musik- Musik er med til at aktivere motoriske, kreative sanser og humøret
 • Snoezel- er et rum som er med til at sanserne stimuleres
 • ”ud at se”- busture ud af huset
 • ”Viden om”- Forskellige emner, eksempelvis geografi, biologi, nyheder.
 • Maddag- lærer om de forskellige arbejdsgange i et køkken
 • Ugentlig rengøring

Skov- og naturgruppen

Tilbuddet er for de, der elsker at være i naturen uanset vejret. De, der har lyst til at lære mere om naturen og har lyst til at fortælle andre om deres viden.

To dage om ugen arbejder gruppen som skovhjælpere i Stenderup Skoven. Gruppen hjælper med at vedligeholde ydre arealer og stier samt hugge/save brænde. Arbejdet foregår i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen.

En dag om ugen arbejder gruppen som naturguide på bl.a. Naturskolen Perlen, Dybvadsbro mv. Gruppen forbereder og udfører aktiviteter for børnehaver i Kolding Kommune. Eksempler på aktiviter er følgende:

 • tænde bål
 • finde svampe
 • fortæller om naturen
 • besvarer spørgsmål fra børnene.

Værkstedsgruppen 

Værkstedsgruppen er primært en kreativ gruppe, hvor medarbejderne er hel eller delvis med i produktionen. I værkstedsgruppen laver vi forskellige kreative ting, som vi sælger både på Nordhøj, samt i Butik Nord:

 • glas ting
 • smykker
 • skåle m.m.

Endvidere tilbydes følgende aktiviteter:

 • madlavning
 • snoezel/wellness
 • ture ud af huset m.m.

Der tages, så vidt det er muligt, også udgangspunkt i medarbejdernes ønsker og forslag til aktiviteter.

Produktionsgruppen

Produktionsgruppen arbejder med montageopgaver i samarbejde med MultiFlex. Eksempler på opgaver kan være:

 • Tagskruer
 • chokoladeæsker
 • pakkeopgaver m.m.

Gruppen er for de medarbejdere som gerne vil arbejde i produktionen med lettere montage- og produktionsarbejde.

Kunst- og designgruppen

Kunst- og designgruppen er en kreativ gruppe som bla. arbejder med:

 • tegning
 • maleri
 • collage
 • Kunst i forskellige materialer, herunder bla. genbrugsting

Arbejdet tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders motivation samt niveau ud fra "learning by doing"-princippet. Medarbejderne vælger så vidt muligt selv motiver og materialer, som de vil arbejde med. I perioder arbejder vi desuden ud fra et fælles tema. I arbejdet med det kunstneriske udtryk vægtes kunsten således både som et pædagogisk redskab samt som et selvstændigt udtryk.

Træ- og temagruppen

 Under udarbejdelse

Teatergruppen

Under udarbejdelse

Kantinen

Kantinen på Nordhøj er et køkken med fokus på en sund kost. Vi bestræber os på at fremstille hjemmelavet og fedtfattig mad. Kantinen drives af en kantineleder og en gruppe medarbejdere.

Denne hjemmeside bruger cookies.

Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik.