Mange spørgsmål og praktiske gøremål melder sig, når man er pårørende og hjælper et andet menneske. Det kan være ting som økonomi, juridiske forhold, testamente og ekstra støtte i hverdagen.

Hvordan giver jeg en pårørende adgang til Digital Post?

Du kan give en anden adgang til din digitale post over e-boks.dk.
Se vejledningen: Sådan giver du andre adgang til din post

Hvordan giver jeg en pårørende adgang til sundhed.dk?

Du kan give en anden adgang til din profil på sundhed.dk
Se vejledning: Pårørendes adgang til e-journal og laboratoriesvar

Hvordan får jeg adgang til webbank?

Hvis du skal have adgang til din nærtståendes bank og konti, skal du tage kontakt og få lavet en fuldmagt i den pågældende bank.

Hvordan laver jeg en fremtidsfuldmagt?

Er din nærtstående alvorligt syg, så har vedkommende mulighed for at give dig eller en anden pårørende fuldmagt til at træffe beslutninger på sine vegne. Fuldmagten træder i kraft den dag, din nærtstående ikke længere selv er habil til at varetage sine egne økonomiske- eller personlige forhold. I kan sammen lave en fremtidsfuldmagt på www.tinglysning.dk

Hvordan laver jeg et livstestamente?

Er din nærtstående alvorligt syg er det vigtigt at få afklaret, hvorvidt vedkommende ønsker genoplivning og livsforlængende behandlinger i livstruende situationer. Det kan være svært at snakke om, men det er ikke desto mindre vigtigt at tage en beslutning omkring, mens man stadig selv kan – det sikrer også, at det ikke er de pårørende som ender med skulle tage beslutningen. I kan sammen lave et livstestamentet på www.sundhed.dk

Hvordan laver jeg et værgemål?

Hvis man ikke når at udfærdige en fremtidsfuldmagt, mens ens nærtstående stadig er habil, kan man blive nødt til at beskikke et værgemål. Du kan læse mere om værgemål på www.familieretshuset.dk

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey