Pårørendeguiden Helle Fønss Bach

Pårørendeguiden – din livline!

Pårørendeguiden er et tilbud til borger i kommunen, som har brug for råd og vejledning i forhold til deres rolle som pårørende. Pårørendes behov kan være meget forskellige, derfor tager vi altid udgangspunkt i den enkeltes behov for hjælp, støtte og vejledning.

Pårørendeguiden tilbyder samtaler, så du kan du få mere klarhed over de udfordringer eller vanskeligheder du oplever. Samtidig kan du få råd og vejledning om, hvordan du bedst muligt kan mestre din hverdag som pårørende. Pårørendeguiden kan også hjælpe dig med at få overblik over de kommunale tilbud og tage kontakt til f.eks. interne samarbejdspartner, frivillighedsområdet, samt andre relevante aktører.

Hvis du er i tvivl om en samtale med pårørendeguiden er noget for dig, er du velkommen til at tage kontakt, og vi kan sammen tale om, hvad der giver mening i forhold til dig og din situation.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey