Lokaldemokratiudvalget fordeler 450.000 kr. fra bydelspuljen, hvorfra Kolding bys lokalforeninger kan søge midler til at udvikle egne fællesområder.

 

Det har hidtil været et gennemgående træk, at både yngre og ældre søger til lokalprojekter, og dermed sikrer at alle aldersgrupper tilgodeses i de færdige projekter.
Tilskuddet fra puljen skal bidrage til at forskønne og vedligeholde byens nærområder, og ikke mindst være med til at skabe grobund for gode fælles oplevelser for beboere på tværs af generationerne.  

For at styrke fællesskabet skal foreningerne selv lægge en frivillig arbejdsindsats for at gennemføre projekterne, og dermed bliver der travlt i mange beboerforeninger rundt om i Kolding hvert forår, når puljemidlerne er blevet fordelt. Ved at foreningerne yder en del af arbejdet på frivillig basis, er der mulighed for at tilgodese flere ansøgninger.

 • Idræts- og aktivitetsforeningen Furen fik tilskud til bålhytte ved legeplads på Alpedalsvej
 • Boligforeningen Borthigsgade 13 og Grundejerforeningen Skovhøj fik tilskud til forskønnelse af Borthigsanlægget
 • Munkebo Lejerbo afd. 101-0 fik tilskud til forskønnelse af Lejerbos område ved Munkebo
 • Grundejerforeningen Landsbyen fik tilskud til udbedring/forskønnelse af trafikdæmpere
 • Kvarterhusets Venner fik tilskud til skitseplan til areal ved Kvarterhuset
 • Grundejerforeningen Christiansø fik tilskud til ny rutsjebane og legehus på fællesareal
 • Grundejerforeningen Harevænget fik tilskud til en overdækket pavillon ved legepladsen
 • Rebæk Grundejerforening fik tilskud til forskønnelse af område ved petanquebane ved Rebæk Strands P-plads
 • Grundejerforeningen Brogårdshaven fik tilskud til renovering af legeplads samt til ny rutsjebane, vold og shelter
 • Bramdrupdam Borgerforening fik tilskud til opstilling af bænke rundt om den nye dam i Bramdrupdam
 • Grundejerforeningen Alpeparken fik tilskud til forskønnelse af fællesareal ved Brennerpasset med træer, buske, bænke og fliser
 • 5AAB, afd. 34, Midtgården fik tilskud til plantekasser
 • Beboerforeningen Tre-i-En fik tilskud til en "erindringsgade" med fokus på kunst og gadens historie

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey