Lokalplaner i område 00 Centrale bydel

 

 

 

 

 Link til Plandata:

https://visplaner.plandata.dk/visplaner/lokalplaner.html

  

 

Nummer 

Benævnelse

Gælder fra

0000-12

Kolding Bymidte - et cityområde.

*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0034-43 Ved Bredgade - boliger i centerområde

09.01.2002

0000-41

Kolding Bymidte - en del af cityområdet.

*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0012-12 Klostergården

Se lokalplan 0000-41-01

Nyt tillæg se 0000-41-01

29.06.2009

0000-41-01 Kolding Bymidte - en del af cityområdet (lokalplantillæg) 15.10.2018

0012-12

Klostergården - et centralt by og boligområde

03.12.2015

0013-13

Ved Slotsmøllen - et område til bibliotek, hotel, erhverv og boliger.

21.10.2002

0013-21

Lokalplan for del af centerområde med posthus, rutebilstation, parkering og boliger.

12.02.1986

0014-12

Ved Låsbygade
*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0000-12 Kolding Bymidte.

*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0014-71 Ved Hospitalsgade - Slotssøbadet.

24.03.1993

0014-71

Ved Hospitalsgade - Slotssøbadet

10.12.2014

0015-12

Lokalplan for et boligområde omkring Konsul Graus Gade.

05.10.1987

0015-2A

Lokalplan for et boligområde mellem Vifdam og Låsbygade.

20.04.1983

0021-12

Tennis i Byparken

*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0021-14 Bypark Øst.

*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0021-15 Bypark Øst - et boligområde

13.11.1993

0021-13

Levisonsvej - et område til lokalt center

*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0021-21 Levisonsvej.

19.08.1995

0021-14

Bypark Øst - bynatur og etageboliger.

14.08.2000

0021-15 Bypark Øst - et boligområde 14.03.2018

0021-21

Ved Levisonsvej - boliger nær Byparken.

23.06.2004

0022-2A

Lokalplan for et boligområde ved Dyrehavegårdsvej/H.C. Petersens Vej.

11.01.1983

0022-11

Ved Dyrehavegårdsvej - et boligområde.

13.12.2010

0022-12

H.C.Petersensvej 2 - et havebolig/etageboligområde.

04.05.2016

0022-31

Grønningen/H.C. Petersensvej - et boligområde ved Byparken.

*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0022-12 H.C.Petersensvej 2 - et havebolig/etageboligområde.

29.08.1992

0024-11

Ved Vifdam - et etageboligområde.

22.10.2003

0025-11

Lokalplan for det gamle sygehus i Kolding.

Aflyst den 23.09.2015 se 0025-13 Ved Engstien - et område med etagebolig og offentlige formål

Aflyst

0025-12

Ved Ålykkegade - udbygning af Aalykkeskolen.

18.06.2003

0025-13

Ved Engstien - et område med etagebolig og offentlige formål

Aflyst den 15.05.2019 se 0025-22 Ved Engstien - et område med erhverv og boliger

23.09.2015

0025-21

Nørreport- et boligområde ved Vejlevej - Vestre Ringgade.

17.05.1997

0025-22 Ved Engstien - et område med erhverv og boliger 15.05.2019

0025-31

Marcus Allé 34 - et område til en integreret børneinstitution.

30.03.1996

0025-5A

Lokalplan for et nyt boligområde mellem Kastanieallé og Stadionvej.

20.03.1980

0031-12

Lokalplan for et boligområde mellem Katrinegade og Zahnsgade.

06.12.1987

0031-41

Sct. Jørgens Gade.

18.12.1993

0031-71

Ved Vesterbrogade og Zahnsgade - Kolding Realskole

20.04.2015

0032-11

Ålegården - et område til centerformål og grønt område.

*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0032-12 Ved Ålegården og Nytorv.

19.08.1995

0032-12

Ved Ålegården og Nytorv - bycenterfunktioner.

12.11.2007

0033-11

Lokalplan for et boligområde mellem Tøndervej, Bredgade, Vejrupsgade og Grønnegade.

18.12.1988

0033-12

Tøndervej - Vejrupsgade.

17.12.1994

0033-41

Ved Warmingsgade og Vestre Ringgade - et centerområde

*Bemærk at en del er erstattet af 0811-81 Ved Tøndervej og Vestre Ringgade - et vejanlæg

15.05.2014

0034-1A

Lokalplan for et ældre centerområde ved Buen-Sdr. Havnegade-Pakhustorvet.

06.04.1979

0034-21

Lokalplan for et område mellem Bredgade, Sydbanegade, Kongebrogade og Jernbanen.
*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0000-12 Kolding Bymidte.

*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0034-41Ved Riberdyb og Holmsminde - et centralt byområde.

*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0034-42 Ved Sydbanegade - et centerområde

06.09.1989

0034-41

 Ved Riberdyb og Holmsminde - et centralt byområde

12.12.2013

0034-42

Ved Sydbanegade - et centerområde

09.04.2014

0034-43 Ved Bredgade - boliger i centerområde 18.12.2017

0035-12

Åhusene - for et boligområde mellem Sdr. Havnegade og Ågade.

*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0035-14 Ågade.

02.07.1994

0035-14

Ågade - et centerområde.

25.06.2001

0036-11

Kolding Inderhavn.

*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0036-13 Toldbodgade.

12.03.1994

0036-13

Toldbodgade - et centerområde med parkeringsanlæg.

*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0042-15 Ved Kolding Åpark - Kolding Sky etageboliger.

 

23.04.2003

0036-14

Østerbrogade og Sdr. Havnegade - et centerområde

AFLYST DEN 10.12.2012

Aflyst

0036-31

Ved Buen og Østergade - et center- og uddannelsesområde.

Aflyst se 0036-41

20.09.2006

0036-41

Buen og Østerbrogade - et uddannelses- og videnområde.Aflyst den 06.05.2020 se 0036-72

09.11.2009

0036-42 Ved Buen - et område til centerformål 08.04.2019

0036-71

Ved Sdr. Havnegade - et centralt byområde

29.06.2017

0036-72 Ved Universitetsparken - et uddannelses- og vidensområde 06.05.2020

0041-11

Kolding Havn - et erhvervsområde.

29.06.2009

0042-12

Kolding Åpark.

*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0036-31 Ved Buen og Østerbrogade og lokalplan 0042-81 Kolding Åpark samt lokalplan 0042-13 Kolding Åpark.

01.03.1993

0042-13

Kolding Åpark - et center- og naturområde.

*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0042-13-01 Kolding Åpark - tillæg 1 til lokalplan 0042-13

*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0042-15 Ved Kolding Åpark - Kolding Sky etageboliger

*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0042-31 Ved Kolding Åpark - et erhvervsområde

08.11.2010

0042-13-01

Kolding Åpark - tillæg 1 til lokalplan 0042-13

17.05.2016

0042-15

Ved Kolding Åpark - Kolding Sky etageboliger

20.10.2017

0042-31 Ved Kolding Åpark - et erhvervsområde 14.11.2019

0042-81

Kolding Åpark - tekniske anlæg.

28.06.2010

Byplan nr. 00

 

Partiel byplanvedtægt
Rammebyplan foren del af Kolding Bykerne.
* Bemærk at del af den partielle byplanvedtægt er erstattet af lokalplan 0000-12 Kolding Bymidte, lokalplan 0014-12 Ved Låsbygade, lokalplan 0015-12 Konsul Graus Gade, lokalplan 0015-2A Vifdam/Låsbygade, lokalplan 0031-12 Katrinegade/Zahnsgade, lokalplan 0031-41 Sct. Jørgens Gade, lokalplan 0032-11 Ålegården, 0031-71 Ved Vesterbrogade og Zahnsgade - Kolding Realskole.

Desuden er del af den partielle byplanvedtægt er erstattet af lokalplan 0033-11 Tøndervej, Bredgade, Vejrupsgade og Grønnegade, lokalplan 0033-12 Tøndervej/Vejrupsgade og af lokalplan 0034-21 for Bredgade, Sydbanegade, Kongebrogade og jernbanen.

*Bemærk at en del er erstattet af 0033-41 Ved Warmingsgade og Vestre Ringgade - et centerområde

*Bemærk at en del er erstattet af 0811-81 Ved Tøndervej og Vestre Ringgade - et vejanlæg

 

03.03.1977

Byplan nr. 3

Byplanvedtægt for grønt område i Aadalen. * Bemærk at del af byplanvedtægt er erstattet af lokalplan 0212-12 Ved Stadionvej - et etageboligområde

15.08.1959

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey