Lokalplaner i område 01- Nordlige bydel

 

  

 

 

 Link til Plandata:

https://visplaner.plandata.dk/visplaner/lokalplaner.html

 

 

Nummer

Benævnelse

Gælder fra

pdf0111-11

Ved Islandsvej – et etageboligområde

02.04.2003

0111-12

Nordre Ringvej - etageboligområde med erhverv AFLYST den 20.11.2015 se 0111-13

14.12.2009

0111-13

Ved Ndr. Ringvej - et etageboligområde

20.11.2015

pdf0113-2B

Lokalplan for et rækkehusområde ved Dyrehavevej – Svaneparken

 

pdf0113-11

Ved Vejlevej - Lærkevej - et bydelscenter

05.03.2008

pdf0114-3A

Lokalplan for et nyt boligområde ved Skovvangen

18.11.1977

pdf0114-32

Lokalplan for et område til boligformål og fællesformål (offentligt og privat) ved Skovvejen og Nørremarksvej

29.06.1987

0121-1B

Lokalplan for et areal øst for Skovvangen (sygehuset)

* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0121-13 Skovbrynet.

*Bemærk at del af lokalplaner er erstattet af lokalplan 0121-71

14.02.1983

0121-13

Lokalplan for et område ved Skovbrynet til offentlige formål, teater- og koncertsal. Hotel- og konferencecenter m.v. parkeringsanlæg og grønt område.

18.12.1988

pdf0121-31

Lokalplan for et område til kolonihaver og grønt område ved Ankershus.

04.09.1985

0121-71

Kolding Sygehus - et offentligt område

25.06.2012 

0122-11

Nørremarken – et område til uddannelse, fritid og golfbane.

* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0122-12 Skovvangen.

* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0122-51 Ved Skovvangen - et kolonihaveområde.

 

29.08.1992

0122-12

Ved Skovvangen – et boligområde

* Bemærk at del af lokalplaner er erstattet af lokalplan 0122-71 Ved Bertram Knudsens Vej - et plejecenter.

* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0122-16 Ved Bertram Knudsens Vej - et boligområde.

23.02.2000

pdf0122-13

Nord for Bertram Knudsens Vej - et etageboligområde

19.04.2006

pdf0122-15

Egtved Allé/Nørremarken – et område til golf

28.06.2002

0122-16

Ved Bertram Knudsens Vej - et boligområde

16.10.2017

pdf0122-21

Ved Egtved Alle - et etageboligområde

* Bemærk at lokalplanen erstatter del af lokalplan 0123-12 Center Nord.

09.10.2006

0122-51

Ved Skovvangen - et kolonihaveområde

* Bemærk at lokalplanen erstatter del af lokalplan 0122-11 Nørremarken – et område til uddannelse, fritid og golfbane.

04.02.2013

0122-71

Ved Bertram Knudsens Vej - et plejecenter

* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0122-16 Ved Bertram Knudsens Vej - et boligområde.

13.12.2010

pdf0123-12

Center Nord – et regionalt center

* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplanen 0122-21 Egtved Alle

05.06.1993

0131-12

Ved Skovvangen - butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0131-51 Ved Skovvangen - et område til erhverv Aflyst  den 20.06.2019 se lokalplan 0131-33 Ved Skovvangen - et centerområde

05.07.2006

0131-21

Ved Skovvangen – bebyggelse til fritidsformål

* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0131-22 Vejlevej.

* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0131-51 Ved Skovvangen - et område til erhverv

* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0131-32 Ved Skovvangen 33 - et erhvervsområde

 

29.08.1999

0131-22

Øst for Vejlevej - et erhvervs- og uddannelsesområde

* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0131-51 Ved Skovvangen - et område til erhverv

06.07.2005
0131-31 Ved Skovvangen - et erhversområde 27.06.2019
0131-32 Ved Skovvangen 33 - et erhvervsområde 23.01.2018
0131-33 Ved Skovvangen - et centerområde 20.06.2019

0131-51

Ved Skovvangen - et område til erhverv Aflyst se lokalplan 0131-31 Ved Skovvangen - et erhversområde

14.01.2015

Byplanvedtægt 14

Byplanvedtægt for industriområde øst for Vejlevej

* Bemærk at del af den partielle byplanvedtægt er erstattet af lokalplan 0131-21 Skovvangen.

Aflyst den 13.10.2014

01.07.1970

Ophævelse af Byplanvedtægt 14

Ophævelse af byplanvedtægt nr. 14

Aflyst den 13.10.2014

13.10.2014

pdfByplan nr. 14A

Byplanvedtægt for et boligområde ved Lærkevej

10.11.1972

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey