Lokalplaner i område 03 - Sydlige bydel

 

 Link til Plandata

https://visplaner.plandata.dk/visplaner/lokalplaner.html

 

 

Nummer

Benævnelse

Gælder fra

pdf

0310-11

Lokalplan for et centerområde med butikker, liberale erhverv, offentlig og privat service samt boliger (Sydbanegade)

* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0312-26 Skamlingvejen/Teglgårdsvej.

30.12.1985

pdf

0310-14

Fredensgade – Karolinegade – et område med etageboliger.

25.11.1996

pdf

0311-11

Riis Toft – et område til boligformål, centerformål og offentlige formål mellem Haderslevvej, Hans Haves Vej, Riis Toft og Stejlbjergvej.

19.12.1992

pdf

0311-13

Sct. Michaels Skole – gymnastikhal.

16.03.1996

pdf

0311-14

Ved Lykkegårdsvej - et tæt - lav boligområde.

13.12.2010

pdf
0311-21

Ved Tøndervej/Haderslevvej -Bebyggelsens omfang og ydre fremtræden.

09.03.2005

pdf
0311-41

Stejlbjerg – bevaring og byfornyelse.

17.06.2000

0312-11

Ved Teglgårdsvej og Skamlingsvejen - et etageboligområde

AFLYST DEN 16.02.2016

15.05.2013

0312-12

Ved Teglgårdsvej og Skamlingvejen - et etageboligområde

16.02.2016

pdf
0312-21

Lokalplan for et boligområde mellem Haderslevvej, Agtrupvej, Møllestien og Kolliinsgade.

25.06.1989

pdf
0312-22

Parkvejkarreen – et boligområde mellem Haderslevvej, Karolinegade, Dalbygade, Møllevej og Kolliinsgade.

22.12.1990

pdf
0312-23

Fredensgade – Hollændervej.

20.01.1993

pdf
0312-24

Mariegade – Møllevej.

18.12.1993

pdf
0312-25

Skamlingvejen/Teglgårdsvej – byfornyelse

* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af ny lokalplan 0312-26 Skamlingvejen/Teglgårdsvej-Etageboliger til unge og ældre.

* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af ny lokalplan 0312-11 vED tEGLVed Teglgårdsvej og Skamlingsvejen

30.10.1999

pdf
0312-26

Skamlingvejen/Teglgårdsvej – Etageboliger til unge og ældre.

13.08.2001

pdf
0312-27

Ved Christian 10 Gade - Etageboliger og friarealforbedring.

06.07.2005

pdf
0312-3A

Lokalplan for et område til bolig- og centerformål ved Domhusgade/Tingvejen

*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af ny lokalplan 0312-32 Ved Domhusgade - et center- område med erhverv.

14.03.1984

pdf
0312-32

Ved Domhusgade - Et centerområde med erhverv.

21.02.2011

pdf
0313-12

Ved Peter Tofts Vej – Enevold Sørensens Vej – Kvarterhus og idrætsområde.

14.08.2000

pdf
0314-21

Agtrupvej – Dreyersvej – Et område med etageboliger.

13.12.1997

pdf
0314-23

Sdr. Vang Skole - Udvidet område.

23.06.2004

pdf
0316-11

Hørgården - Et etageboligområde.

07.12.2005

pdf
0316-21

Kildeparken – Et boligområde nær Seest Mølleå.

03.05.1997

pdf
0318-1A

Lokalplan for et område til idrætsanlæg samt grønt område ved Mosevej.

06.03.1985

pdf
0318-21

Ved Haderslevvej/Mosevej - Et bydelscenter.

06.10.2004

pdf
0421-13

Industri Syd - Et erhvervsområde (området nord for Sdr. Ringvej ligger i 03 området.)

27.08.2007

pdfByplan nr. 5

Byplanvedtægt for området mellem Lykkegårdsvej, Haderslevvej, Mosevej og Eliassensvej

* Bemærk at del af den partielle byplanvedtægt er erstattet af lokalplan 0313-12 Peter Toftsvej/Enevold Sørensens Vej.

15.11.1961

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey