Link til Plandata:

https://visplaner.plandata.dk/visplaner/lokalplaner.html

 

 
Nummer Benævnelse Gælder fra
0911-1A Lokalplan for et område til offentlige formål ved Bæklandsvej-Binderup Mølleå i Agtrup-Sdr. Bjert
* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0911-31.
26.07.1979
0911-2A Lokalplan for boligområder ved Sønderbyvej, Agtrup – Sdr. Bjert. 24.09.1980
0911-2B Lokalplan for et boligområde ved Kirkestien i Agtrup
*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 0911-23 Abildvej.
23.09.1984
0911-12 Ved Stenderupvej - et haveboligområde 12.09.2017
0911-23 Abildvej – et boligområde ved Kirkestien i Agtrup. 27.11.2000
0911-24 Ved Østerløkke - haveboligområde nær Binderup Mølleå. 04.05.2005
0911-31 Lokalplan for et boligområde ved Sønderbyvej i Sdr. Bjert. 13.09.1989
0911-32 Toftegårdsvej i Agtrup – et boligområde mellem Niels Uldals Vej og Sønderbyvej. 13.07.1991
0911-41 Lokalplan for et område til håndværk og lettere industri ved Møllebakken i Sdr. Bjert. 23.10.1985
0911-42 Ved Engdraget – et tæt-lav haveboligområde. 18.12.2002
0911-44 Ved Eegsvej - et erhvervsområde. 26.02.2007
0912-1A Lokalplan for et boligområde ved Bjert Stationsvej i Sdr. Bjert. 27.10.1979
0912-13 Westerbygård - et boligområde 10.12.2018
0912-31 Ved mejeriet i Bjert – et haveboligområde. 01.04.2000
0912-5A Lokalplan for et område ved Gl. Bjert i Sdr. Bjert. 28.09.1983
0919-11 Lokalplan for Kolding ny Centralrenseanlæg ved Agtrup. 22.05.1988
0919-12 Mineraliseringsanlæg i Agtrup. 18.10.1997
pdf0929-11

Ved Moshuse – bevaring af fritidshuse i landzone.

Lokalplan aflyst se lokalplan se 0929-51 Ved Moshuse

25.02.2002

pdfBilag til 0929-11

 

Registrant – fritidsbebyggelsen ved Moshuse.

Lokalplan aflyst se lokalplan 0929-51 Ved Moshuse

25.02.2002
0929-51 Ved Moshuse - fritidshuse i landzone 06.04.2016
0931-11 Lokalplan for et sommerhusområde ved Binderup Strand. Lokalplan aflyst se lokalplan 0931-61 07.12.1988
0931-61 Binderup Strand - et sommerhusområde 25.08.2014
0941-1A Lokalplan for et boligområde med stor-parceller og seks almennyttige boliger fortrinsvis til pensionister ved Slunden i Sdr. Stenderup. 17.04.1980
0941-2A Lokalplan for et område til offentlige formål nord for Præstediget i Sdr. Stenderup. 18.03.1980
0941-32 Sdr. Stenderup Centralskole – med tilføjelse af et aktivitetshus. 18.10.1997
0941-41 Lokalplan for et boligområde ved Varmarkvej i Sdr. Stenderup. 17.01.1988
0941-51 Lokalplan for et område til ældrecenter og –boliger ved ”Stentoft” i Sdr. Stenderup. 05.10.1987
0941-52 Ved Stenderup Kirkeallé - et grønt område 25.06.2015
Byplan nr. 95A Byplanvedtægt for et bolig-, institutions og håndværkerområde i Sdr. Bjert by.

* Bemærk at del af den partielle byplanvedtægt er erstattet af lokalplan 0911-41 Møllebakken og af lokalplan 0911-42 Engdraget.

09.07.1970
Byplan nr. 98A Partiel Byplanvedtægt for Sdr. Stenderup by.

* Bemærk at del af den partielle byplanvedtægt er erstattet af lokalplan 0941-32 Sdr. Stenderup Centralskole og af lokalplan 0941-51 Stentoft.

* Bemærk at del af den partielle byplanvedtægt er erstattet af lokalplan 0941-52 Ved Stenderup Kirke allé - et grønt område

06.11.1975
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey