Link til Plandata:

https://visplaner.plandata.dk/visplaner/lokalplaner.html

 

 
Nummer Benævnelse Gælder fra

1011-11
Kolding Købmandsskole – et område til offentlige formål ved Tvedvej. 30.10.1993

1011-31
Snerlevej – udbygning af et etageboligområde. 30.08.1997

1011-32
Snerlehaven – et etageboligområde. 13.11.1999

1012-1A
Lokalplan for et område til offentlige formål ved Brunebjerg, Kløvervej og Tvedvej.

* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1012-12 Ved Cirkuspladsen og en del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1012-13 Ved Tvedvej, og en af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1012-1A-01-12 Ved Ved Kløvervej

06.04.1979
1012-1A-01

Ved Kløvervej -tillæg nr 1 til lokalplan 1012-1A for et område der er afgrænset af Kløvervej mod nord, mod syd af Kløvervej, Brunebjerg, Tvedvej og Cirkuspladsen

 

30.03.2016

1012-12
Ved Cirkuspladsen - etageboligområde. 21.12.2004

1012-13
Ved Tvedvej -
et område med boliger, miniby og gravplads for dyr
.
01.09.2004
1012-15 Ved Agtrupvej - et boligområde 21.08.2018

1012-22
Lokalplan for Hybenvænget, et boligområde ved Agtrupvej. 30.03.1987

1012-24
Ved Brunebjerg - et lokalt centerområde. 06.10.2004

1012-31
Kaprifolievænget – boligområde og gartneriudsalg ved Agtrupvej. 02.07.1994

1013-11
Ved Skamlingvejen- et etageboligområde. Bemærk at del af lokalplaner er erstattet af lokalplan 1013-12 Ved Skamlingvejen - et etageboligområde 10.11.2008
1013-12 Ved Skamlingvejen - et etageboligområde 04.06.2019
1013-13 Ved Tvedvej - et boligområde 14.08.2019

1014-21
Brændkjærskolen – udvidelse. 18.09.1999

1014-3A
Lokalplan for et område til lettere industri og værksteder med dertil hørende boliger ved Værkstedsvej og Fabriksvej. 30.11.1979

1014-51

Frilufsscene - og Geografisk Have

* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1014-54 Området syd for Geografisk Have.

31.05.1998

1014-53 Ved Christian 4 Vej  - en kulturhave ved Geografisk Have 13.01.2016
1014-54 Området syd for Geografisk Have - et område til fritidsformål 14.12.2016

1016-12
Lokalplan for et område til præstegård og børneinstitution i Tved.

30.03.1987


1016-13
Ved Gl. Tved - et tæt-lav haveboligområde. 12.09.2011

1016-1A
Lokalplan for et mindre boligområde ved Gl. Tved. 19.06.1985

1016-32
Rosenholm – et boligområde ved Vangen i Tved. 30.09.1990

1016-33
Ved Idyl – et boligområde med naturpræget fællesareal. 23.05.1992

1018-12
Dalby Skole – og bebyggelsen omkring

* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1018-13 Dalby Skole.

10.01.1998

1018-13
Dalby Skole – et område til offentligt formål og boligformål. 09.01.2002

1018-15
Nord for Idyl i Dalby - et haveboligområde. 20.04.2009
1018-16 Ved Goldbækparken - en haveboligbebyggelse 13.11.2014
1018-17 Ved Dalby Møllevej - et boligområde 04.07.2018

1018-21

Ved Dalby Møllegård-boligområder, lokalt centerområde og offentligt område med boldbaner.

Bemærk at del af 1018-21 er erstattet af lokalplan  1018-16 Ved Goldbækparken - en haveboligbebyggelse

*Bemærk at 1018-21 er erstattet af lokalplan 1018-17 Ved Dalby Møllevej - et boligområde

21.06.2006

 

1018-31

Ved Dalbygård - et haveboligområde.

Bemærk at del af 1018-31 er erstattet af lokalplan 1018-32, Regnars Ager - et haveboligområde.

Bemærk at del af 1018-31 er erstattet af lokalplan 1018-33 Ved Dalbygårdsvej - et haveboligområde.

27.10.2008
1018-32 Regnars Ager - et haveboligområde 12.12.2013
1018-33 Ved Dalbygårdsvej - et haveboligområde 29.06.2016
Byplan nr. 8 Byplanvedtægt for industriområde ved Sdr. Ringvej/Haderslevvej.

* Bemærk at del af byplan-nr-8 er erstattet af lokalplan 0421-13, Industri Syd.

29.11.1961
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey