Link til Plandata

https://visplaner.plandata.dk/visplaner/lokalplaner.html

 

 
Nummer Benævnelse Gælder fra
Nr. 1-1 Vejkrydset Koldingvej - Skanderupvej. 20.10.1980
Nr. 1-2 Hjarup Mejeri. 19.10.1987 
Nr. 1-3 Hobbylandbrug i Hjarup. 18.03.1998 
Nr. 1 Vamdrup Efterskole. 17.07.1978 
Nr. 2 Trelle Ager og Tyrings Ager. 21.08.1978 
Nr. 3 Herredsvej - Nørregade - Grønnegade. 19.06.1978 
Nr. 4 Dysse Ager.

*Bemærk del af lokalplan er udskiftet med 1218-12 Ved Tøndervej i Bastrup - et boligområde

20.08.1979 
Nr. 5 Fællesantenne-masten. 21.05.1979 
Nr. 6 Rådhuset. 18.06.1979 
Nr. 7 Jernbanegade 45. 21.04.1980 
Nr. 8 Østermarksvej 4. 19.05.1980 
Nr. 11 Østergade 39. 04.04.1984 
Nr. 12 Rækkehuse ved Grønvang. 18.08.1986 
Nr. 15 Industriområde ved Bavnevej. 16.02.1987 
Nr. 16 Vester Vamdrup Skole. 16.03.1987 
Nr. 17 "Midtgård", Farrisvej 8 . 16.03.1987 
Nr. 20 "Højskolegården" - Bønstrup Industripark. 20.02.1989 
Nr. 21 "Østerbæk" Hjarup. 23.05.1989 
Nr. 23 H.D. Terminaler m.v. 16.05.1980
Nr. 24 Ødis Byvej 3 AFLYST SE 1221-21 Ødis - en lokalby 21.08.1989
Nr. 25 Hvidøre 18.12.1989 
Nr. 26 "Askely", Ødis AFLYST SE 1221-21 Ødis - en lokalby 20.11.1989 
Nr. 27 "Discotheque Søen" m.v. 18.12.1989
Nr. 28 Vestergade/ Røddingvej. 20.02.1991
Nr. 30 Område ved Pantonevej - Bønstrup ndustripark. 20.02.1991 
Nr. 31

Industriområde nord for Vamdrup å.

*Bemærk del af lokalplan er udskiftet med 1215-32 Ved Industrivej - et erhvervsområde

20.03.1991 
Nr. 32 Vamdrup Stadion. 23.10.1991 
Nr. 36 Koldingegnens Lufthavn. 17.03.1993 
Nr. 38 Bolig, center og offentligt formål i central ydel (38.3 - parkering afløst af lokalplan 48) 20.04.1994
Nr. 39 Vamdrup Kino. 11.10.1995
Nr. 40 Søndergade - Vamdrup Bymidte. 21.08.1996 
Nr. 41 Borgmestervænget, Ødis. AFLYST SE 1221-21 Ødis - en lokalby 18.12.1996
Nr. 42 Nygade - decentral kraftvarmeværk. 22.01.1997
Nr. 43 Søndermarken. 19.03.1997
Nr. 44 Skovborglund (Kongeåparken og Skovbrynet) 18.02.1998
Nr. 45 Offentligt område ved Vester Vamdrup Skole. 09.09.1998
Nr. 46 Område syd for Røddingvej.(Kartoffelcentralen) 15.06.1999
Nr. 47 Administrationsområde ved Koldingvej. (Jydsk Autotransport) 20.01.1999
Nr. 48 Vamdrup Bymidte.* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af  lokalplan 1211-11. 22.03.2000
Nr. 49 Område mellem Østergade, Søndergade, Kongeåen og Jernbanen. 12.09.2001
Nr. 50 Erhvervsområde Bønstrup Industripark. 2002
Nr. 51 Dagligvareforretning ved Industrivej/ Sydbanegade.
* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af  lokalplan 1211-41.
10.06.2002
Nr. 52 Hobbylandbrug i Fovslet. 02.09.2002 
Nr. 53 Ombygning og udvidelse af Plejehjemmet Elim. 17.12.2002 
Nr. 54 Erhvervsområde ved Bavnevej/ Glasvej. 23.06.2003 
Nr. 55 Område til boligformål ved Bønstrup Sø. 10.11.2003 
Nr. 56 Ældreboliger i Ødis. AFLYST SE 1221-21 Ødis - en lokalby 24.05.2004 
Nr. 57 Almennyttige boliger, herunder ældreboliger og værested for psykisk handicappede. 31.01.2005 
Nr. 59 Område til Kultur- og Fritidscenter. 15.11.2004 
Nr. 60 Boligområde ved Østergårdsvej i Hjarup. 28.02.2005 
Nr. 62 Fredensgade/ Jernbanegade. 20.06.2005
Nr. 63 For et område til erhverv ved Nyskovvej. 28.08.2006
Nr. 64 For et område til boligformål ved Møllevej i Fovslet. 11.12.2006
1211-11 Ved Nørregade i Vamdrup - et boligområde 19.12.2018
1211-41 Ved Sydbanegade og Industrivej - et center-område. 12.09.2011
1214-11 Østbyen Børnehave, Vamdrup - et område til institution og boliger 17.08.2016
1215-31 Ved Industrivej i Vamdrup - et erhvervsområde. 24.11.2008
1215-32 Ved Industrivej - et erhvervsområde 25.06.2012
1218-11 Ved Hvidkærgårdsvej - et boligområde. 21.02.2011
1218-12 Ved Tøndervej i Bastrup 24.02.2016
1221-21 Ødis By - en lokalby 06.09.2018
Byplanvedtægt nr. 2

Industriområdet.

* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af  lokalplan 1211-41.

18.11.1974 
Byplanvedtægt nr. 4 Grønvang. 16.11.1966 
Byplanvedtægt nr. 5 Vamdrup bymidte. 17.01.1977
Byplanvedtægt nr. 6 Hvide Hus syd.
Byplanvedtægt nr. 7 Højvang Nord 1 og 2. 21.09.1977
Byplanvedtægt nr. 8 Østergade
*Bemærk at del af byplanvedtægten
planen er erstattet af lokalplan
1214-11
09.03.1976
Byplanvedtægt nr. 9 Vestergade, Lindegade, Danmarksgade, Søndergade. 17.01.1977
Byplanvedtægt nr. 10  Vestergade, Tværgade, Nygade, Nørregade. 25.05.1977
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey