Link til Plandata:

https://visplaner.plandata.dk/visplaner/lokalplaner.html

 

 
Nummer Benævnelse Gælder fra
1.12 Center- og institutionsområde syd for Lindegade.
Se i øvrigt lokalplan 1.142
05.09.1978
1.16 Institutionsområde ved Borgmestervej. 03.03.1979
1.21 Boligområde øst for H.C. Ørstedsvej. (boligforeningen) 09.04.1980
1.26 Boligområdet Luneparken. 02.06.1981
1.27 Erhvervsområde ved Lindegade. (Tyrstrup mejeri) 07.07.1981
1.30 Butiksområde- offentlige formål H.C. Ørstedsvej. 03.11.1981
1.31 Boligområdet Skovparken, Nord. 12.05.1982
1.36 Industriområde Christiansfeld. 05.03.1985
1.43 Erhvervsområde ved Kongensgade, Christiansfeld. 03.06.1986
1.46 Ungdomsboliger i Luneparken. 30.09.1986
1.49 Boligområdet Luneparken. 03.11.1987
1.51 Erhvervsområde Nord for Ndr. Ringvej.(Ravnhavevej) 24.02.1988
1.54 Boligområde nord for Toftegårdsvej. 13.02.1990
1.65 Område ved Christiansfeld renseanlæg og genbrugsplads. 13.08.1991
pdf1.66

For det indre Christiansfeld

Aflyst se lokalplan 1.132

1.80 Fælleden, SFO.

*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1311-41 Christiansfeld Bymidte

23.04.1996
1.83 Offentlige formål, kompostering og slammineraliseringsplads. 15.06.1999
1.84 Tyrstrup Mejeri MD. 28.01.1997
1.85 Ældreboliger Borgmestervej. 28.01.1997
1.93 Boligområde, Kampesmose nord for Skovparken. 28.04.1998
1.96 Institutionen Tagkærgård. 23.02.1999
1.102 Erhvervsområde, nord for Ndr. Ringvej. 12.09.2000
1.105 Erhvervsområde ARLA. 20.02.2001
1.110 Boligområde Kongensgade 58-60 Boestoft. 26.06.2001
1.111 Boligområde Kongensgade 62-68 Huustoft. 18.01.2000
1.112 ARLA FOODS - øst. 30.04.2002
1.113 Idrætscenter. 30.04.2002
1.118 Christiansfeld syd. 24.08.2004
1.119 Andelsboliger, Toftevænget. 24.06.2003
1.125 Erhvervsområde, Lindegade. 27.04.2004
1.132

Lokalplan for det indre Christiansfeld

*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1311-41 Christiansfeld Bymidte

06.02.2007
1.134 Søndervang. 24.01.2006
1.137 Boligområde syd for Allervej - Steensbjerg. 29.08.2006
1.140 Landzonelokalplan - Tyrstrup Kro A/S. 06.02.2007
1.142 Center- og boligområde i Lindegade øst for Herrnhuterbyen. 06.02.2007
2.115 Taps Lokalby. 07.10.2003
2.139  Boligområde vest for Åbrinken i Taps. 28.01.2008
3.18  Friareal med bådebro m.v. ved Grønninghoved. AFLYST se 1333-61 Grønninghoved Strand 11.11.1979
3.34

Grønninghoved Strand Camping.

AFLYST se 1333-61 Grønninghoved Strand

20.04.1983
3.56 Sjølund Mølle, Syd. 23.10.1990
3.69  Del af Sjølund By 
*Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1331-81 J.A. Petersens Park - et grønt område med regnvandsbassin.  
27.09.1993
3.77 Fuglsanggård. AFLYST se 1333-61 Grønninghoved Strand 13.08.1996
3.82 Maskinfabrikken Sjølund A/S. 12.11.1996
3.86  Sjølund Mølle A/S, Nord. 28.01.1997
3.87  Boligområde J.A. Petersens Park, udvidelse. 02.07.1997
3.99  Erhvervsområde syd for Skamlingvej, Grønninghoved. 21.03.2000
3.121  Boligområde - Grønninghoved. 18.11.2003
3.123  Blandet bolig og erhverv, Sjølund. 26.04.2005
3.127  J.A. Petersens Park, udvidelse. 25.05.2004
3.138 Boligområde ved Gammelmosevej i Sjølund. 06.02.2007
3.141 Erhvervsområde Nord for Skamlingvej, Grønninghoved. 06.02.2007
4.19  Sommerhusområdet Teglgården. 01.04.1980
4.32  Sommerhusområdet Mindegården
* Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1342-61 Mindegården - et som-merhusområde.
17.12.1985
4.47  Feriebebyggelse - Teglgården. 03.11.1987
4.70 Sommerhusområdet Mindegården, Skråningen aflyst 12.09.2011. 08.02.1994
4.81  Bunkergolfbane. 17.08.1999
4.108 For Hejlsminde. 24.06.2003
4.116  Trappendal Renseanlæg, slammineralisering. 27.08.2002
4.117  Udvidelse af sommerhusområdet Mindegården aflyst 12.09.2011. 06.02.2007
4.126  Udvidelse Hejlsminde Strand Camping. 30.03.2004
4.128 Lokalbyen Hejls.Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 4.128-01 for lokalbyen Hejls-tillæg 1 til Lokalplan 4.128 13.12.2005
4.128-01 For lokalbyen Hejls - tillæg 1 til Lokalplan 4.128 03.03.2020
5.59  Aller Mølledam. 28.10.1991
5.129  Boligområde Hejlsminde. 23.11.2004
5.130  Grovvarevirksomheden Aller Mølle. 23.08.2005
9.53 Stepping sydlige bydel. Aflyst den 11.06.2012 21.06.1988
9.97 Erhvervsområde, Stepping Nord. Aflyst den 11.06.2012 18.08.1998
9.101 Bolig- og erhvervsområde, Stepping, sydlige bydel. Aflyst den 11.06.2012 25.01.2000
1311-11 Christiansfeld gamle skole - almene boliger 30.11.2017
1311-41

Christiansfeld Bymidte - bevarende lokalplan *Bemærk at del af lokalplanen er erstattet af lokalplan 1311-11 Christiansfeld gamle skole - almene boliger

 

08.04.2013
1313-11 Ved Toftegårdsvej 3, Christiansfeld - et haveboligområde 20.06.2019
1314-81 Ved Ravnhavevej - et teknisk anlæg 10.09.2012
1315-11 Ved Allervej - et boligområde 14.11.2018
1331-81  J. A. Petersens Park - et grønt område
med regnvandsbassin.
26.03.2012
1333-61 Grønninghoved Strand - et sommerhusområde 20.05.2015
1339-51 Skamlingsbanken - et nationalt samlingssted 3. juni 2019
1342-61 Mindegården - et sommerhusområde. 12.09.2011
1361-21

Stepping - en lokalby

 

20.06.2012 
Byplanvedtægt   nr. 5  For sommerhusområdet Trappendal. 26.03.1974
Byplanvedtægt nr. 6  

For Grønninghoved.

AFLYST se 1333-61 Grønninghoved Strand

26.09.1975
Byplanvedtægt nr. 7 For boligområde øst for Christiansfeld. 26.04.1972
pdfByplanvedtægt for den ældre del af Christiansfeld Byplanvedtægt for den ældre del af Christiansfeld AFLYST se lokalplan 1.66  
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey