Hylkedalen ligger på kanten af Seest sydvest for Kolding by.
I Hylkedalen findes stier på begge sider af åen.

Besøg Hylkedalen
Læs mere om Hylkedalen på OplevKolding https://www.oplevkolding.dk/tag/15-hylkedalen

Hylkedalen er et dramatisk ålandskab, der fører videre over i skov, grusgrav og noget så uskønt som en gammel losseplads, der i dag er udlagt til rekreative formål og rummer spændende muligheder.

Selve ådalen Hylkedalen, ligger på kanten af Seest sydvest for Kolding by. I bunden af dalen bugter Seest Mølleå sig smukt igennem de stejle overdrev, der om vinteren omdannes til skibakke og om sommeren indtages af græssende dyr.

Seest Mølleå løber hele vejen fra Svanemosen via Vonsild å og har udløb i Kolding Å og derfra forbindelse til fjorden og Lillebælt.

I Hylkedalen findes stier på begge sider af åen og bag motorvejens rasteplads finder du klatreparken Funky Monkey Park. Fra området er der forbindelse over til det der i mange år har været kaldt Seest Fritidslandskab, der består af arealer i den gamle grusgrav og Seest gamle losseplads. Arealerne bruges i dag af forskellige foreninger og borgere til at gå ture, cykle, køre 4x4 og til løb.

Alle tre områder er udpeget som hotspots i Kolding Kommunes outdoorstrategi. I dag som to hotspots Hylkedalen og Seest Fritidslandskab på sigt lagt sammen som et hotspot under navnet Hylkedalen. Du kan læse mere om Kolding Kommunes outdoorstrategi på www.kolding.dk/outdoor

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey