Hylkedalen og Seest Fritidslandskab med Seest Idrætspark, med byggefeltet til det nye trailcenter
Trailcenteret skal være udgangspunkt for aktiviteter og indeholde en række basisfunktioner

Se mere om baggrunden for trailcentre og de andre eksempelprojekter


Hvis du vil vide mere om trailcenteret er du velkommen til at kontakte Mona Bruun Enevoldsen tlf. 79 79 18 43.

 

 

Besøg Hylkedalen
Hylkedalen med Seest Mølleå, der snor sig igennem det kuperede istidslandskab, byder på flotte udsigter og store og små stier på begge sider af åen.

Læs mere om Hylkedalen på OplevKolding https://www.oplevkolding.dk/tag/15-hylkedalen

Koldings trailcenter er et blandt fem eksempler på trailcentre, der udvikles rundt omkring i Danmark.

Kolding Kommune er udvalgt til at indgå i et projekt omkring udviklingen og etableringen af et trailcenter ved Seest Idrætspark i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og Lokale- og Anlægsfonden (LOA). 

Et trailcenter er et kombineret klubhus, depot og mødested ude i naturen. En facilitet med servicefunktioner, der kan understøtte de mange idræts- og motionsaktive brugere af stier og ruter i naturen, og som kan inspirere nye brugergrupper til at komme ud. Trailcenteret er for både idrætsforeninger og selvorganiserede idrætsudøvere. I arbejdet med trailcenteret har vi efteråret 2018 inddraget relevante foreninger, borgere og brugere med relation til området og de outdooraktiviteter, der allerede i dag foregår eller på sigt kan udvikles i området.

Skitseprojektet og ansøgning vedr. trailcenteret afleveres til LOA i marts og der forventes svar på ansøgningen i starten af april. Trailcenteret forventes opført i 2019/2020. Trailcenteret er estimeret til 5 mio. kr. og der forventes et tilskud fra LOA på 1/3, mens KK har afsat 3,5 mio. kr.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey