SDU Kolding set fra åen.
Ungdomsboliger ved Teglgårdsvej.

Kommuneplanens vedtagelse

Byrådet har den 18. december 2017 vedtaget Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune. I høringsperioden fra den 11. april til den 6. juni 2017, hvor et planforslag var fremlagt til offentlig debat, blev fremsendt 40 høringssvar indeholdende bemærkninger og indsigelser. Høringssvar og hvorvidt de førte til ændringer, fremgår af byrådets behandling den 18. december.

Den vedtagne Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune er offentliggjort på den nationale planportal Plandata.dk den 17. januar 2018.

 

Der er offentliggjort en ny planstrategi 2019, dvs. byrådets strategi for de kommende års revision af kommuneplanen. Planstrategien fremgår af dette link.

Kommuneplanen består af:

  • Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet - hovedstruktur og retningslinjer (med tilhørende kortbilag)
  • Hovedstruktur for Kolding Kommune - Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune
  • Rammer for lokalplanlægning – Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune
  • Forudsætningsredegørelse - Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune

Den samlede kommuneplan er således opbygget af en fælles del, Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet, der er lavet i samarbejde med Billund, Fredericia, Haderslev, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner, og en lokal del for Kolding Kommune. I den fælles hovedstruktur og retningslinjer opstilles de overordnede principper for byudvikling med blandt andet lokalisering af boliger, erhverv og detailhandel. Herudover opstilles retningslinjer for administration af det åbne land.

Herudover er der for Kolding Kommune udarbejdet en hovedstruktur, der indeholder lokale mål og retningslinjer alene for Kolding Kommune. Af rammer for lokalplanlægningen fremgår dels de generelle rammebestemmelser samt bestemmelser for specifikke rammeområder, der er grupperet efter 14 planlægningsområder. Dokumentet indeholder en beskrevet profil for hvert af de 14 planlægningsområder.

I forudsætningsredegørelsen gennemgås de ændringer i kommuneplanen, der er foretaget i forbindelse med revisionen i 2017, samt supplerende beskrivelser i forhold til hovedstrukturens indhold.

 

Kommuneplanen er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse for de ændringer eller afværgeforanstaltninger, der laves på baggrund af miljøvurderingen og den offentlige høring. Den sammenfattende miljøredegørelse bekendtgøres som en del af den samlede kommuneplan.

Dokumenter i sammenhæng med miljøvurderingen omfatter dermed:

Miljørapporten har været i offentlig høring samtidig med kommuneplanforslaget. Der indkom ingen bemærkninger hertil.

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey