Kommuneplanen gælder for en periode på 12 år. Hvert fjerde år skal byrådet vurdere, om der er brug for en ny plan, om den eksisterende plan skal ændres eller om den kan fortsætte uændret i en ny fire årsperiode.

Jf. planloven skal byrådet inden udgangen af første halvdel af byrådsperioden godkende og offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen – en såkaldt planstrategi. Med planstrategien oplyser kommunen om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, om byrådets vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om, hvorvidt kommuneplanen revideres i sin helhed eller delvist.

Ligesom kommuneplanen består af en fælles del for Trekantområdets syv kommuner og en lokal del for Kolding Kommune, består planstrategien også af to dele - en fælles del for Trekantområdets kommuner, og en lokal del for Kolding Kommune.

Byrådet har den 29. oktober 2019 behandlet de bemærkninger, der var fremsendt i forbindelse med den offentlige høring af Planstrategi 2019. Planstrategien består samlet set af ”Planstrategi 2019 for Kolding Kommune” samt ”Strategi for Vækst og Attraktivitet i Trekantområdet” og var fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 28. maj til den 6. august 2019.  Den strategi der var fremlagt i høring, blev godkendt af byrådet på mødet den 30. april 2019.

På baggrund af den af byrådet godkendte planstrategi, vil kommuneplanen nu blive revideret delvist. Revisionen vil orientere sig om de temaer, der fremgår af planstrategiens revisionsbeslutning.

 

Du kan se Planstrategi 2019 i boksen til venstre.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey