Skip til hoved indholdet

Landsbysamarbejdet

Hjarup

Landsbysamarbejdet skal sikre, at de mindre byer i Kolding Kommune bliver hørt og får mulighed for at præge udviklingen.


Fra denne side kan du se, hvem der er involveret i landsbysamarbejdet, og hvem der sidder i de forskellige fora. Du har også adgang til udviklingsplanerne for de enkelte landsbyer, og du kan læse mere om den landsbypulje, der støtter udviklingsinitiativer i landsbyerne.

Landsbyernes udviklingsplaner

Der er lavet en udviklingsplan for hver af de 20 landsbyer, der indgår i landsbysamarbejdet.

Disse planer fortæller, hvordan borgerne ønsker, at deres landsby skal udvikle sig. Planerne indgår i grundlaget for kommuneplanen. Udviklingsplanerne er udarbejdet af lokalt nedsatte arbejdsgrupper i samarbejde med Kolding Kommune og et konsulentfirma.

Mange af udviklingsplanerne er forældede og der er behov for en revision. I den forbindelse er der et ønske fra landsbyerne om at indgå i et klyngefællesskab, hvor to til tre landsbyer går sammen om at udvikle en fælles udviklingsplan. Det betyder fremadrettet, at antallet af udviklingsplaner reduceres fra tyve til otte.

Landsbyfællesskabsplanen for Vester Nebel, Dons, Alminde og Viuf

 

Nedenfor ses gældende udviklingsplanerne for de 20 landsbyer.

 

Landsbypuljen

Procedure
Landsbyerne kan fremsende ansøgninger på nye projekter via deres landsbyrepræsentant.

Der kan ansøges en gang om året, normalt midt i januar måned.

Det er en forudsætning, at der ydes en frivillig indsats, hvor dette er muligt.

Kontaktforum vurderer efterfølgende alle ansøgninger, og fremsender herefter deres anbefaling videre til endelig afgørelse i Plan- og Miljøudvalget.

 

Overordnet er det et politisk mål at synlige forskønnelser af landsbyernes miljø er højt prioriteret, da det fremmer kvaliteten og kan fastholde interessen for fortsat bosætning i vores landsbyer.

  • Prioritet er projekter der forskønner lokalområdet som, forbedringer af torve og pladser, opholdsarealer, træplantninger
  • Prioritet er projekter der er udviklende for lokalområdet som, projekter der fremmer fællesskabet, etablering af rekreative stier, trafiksaneringer
  • Prioritet er nyindkøb og nyanskaffelser

Sådan er samarbejdet organiseret

Politiske udvalg består af byrådspolitikere.

KKL er sammensat af medlemmerne af Miljøudvalget samt 20 repræsentanter fra Landsbyfoum (LF).

KKL er et samarbejds-, udviklings- og koordinationsforum for kommunens landsbyer. Hensigten med dette forum er, at:

  • drøfte kommunens initiativer og planer vedrørende bevaring og udvikling af kommunens landsbyer

  • skabe et kontaktforum for landsbyernes fælles interesser

Velkommen til Kolding Kommunes Landsbyforum (pdf-dokument)

LF består af én repræsentant fra hver af de 20 landsbyer.

se vedtægter og forretningsorden for LF  

LF's rolle er, at:

  • varetage emner af fælles interesse for landsbyerne og landdistrikterne i Kolding Kommune

  • arbejde for at udvikle og forbedre kommunens landsbyer og landdistrikter

  • gennemgå projektansøgninger til landsbypuljen og anbefale  en prioritering af projekterne.

  • fungere som kontakt og rådgiver i spørgsmål om landsbyforhold for Kolding Kommune

  • støtte den initiativer og værdier i landsbyerne.

Anne Birgitte Hallas
Landsbykoordinator

tlf. 79 79 05 50/20 55 83 54

ahall@kolding.dk

Nytorv 11, 6000 Kolding

Omfattede landsbyer

I nedenstående skema kan du se landsbyernes repræsentanter og de foreninger, der står for  udpegningen i de forskellige landsbyer.

Landsby

Forening, der udpeger repræsentant

Repræsentanter

Almind

Almind Borgerforening

Helle Jepsen

Aller

Aller Borgerforening

Malene Skøtt

Dons

Dons Forsamlingshus og Sportsforening

Susanne Frederiksen

Ejstrup

Ejstrup Borgerforening

Tonny Jacobsen

Eltang

Eltang/Vilstrup Gymnastik og Idrætsforening

Søren Harding

Harte

Kontaktgruppen for Harte området

Anne Grete Eriksen

Hejls/Hejlsminde

Lokalrådet for Hejls og Hejlsminde 

Christian Krag

Hjarup

Hjarup Sogneforening

Birgit Jørgensen

Jordrup

Jordrup Borgerforening

Hans E. Sørensen

Lilballe

Lilballe Borgerforening

Lasse Kokholm

Sdr. Bjert

Beboerforeningen i Sdr. Bjert

Lisbet Friche

Sdr. Stenderup

Sdr. Stenderup Sogns Beboerforening

Jan Rothausen

Sdr. Vilstrup

Sdr. Vilstrup og Omegns Borgerforening

Erik Justesen

Sjølund

Kolding Sjølund udvikling

Kaare Vind Thomsen

Skanderup

Skanderup Borgerforening 

Linda Husfeldt

Stepping

 Stepping/Frørup Sogneforening

Anne Busch, næstformand

Taps

Taps Landsbyudviklingsudvalg

Kai Eskelund

Vester Nebel

Vester Nebel Borgerforening 

Ole Dall-Jensen

Viuf

Viuf Medborgerforening

Henrik Lindholm, formand

Ødis Sogn

Sogneforeningen Ødis Sogn

Jens Søgaard Jørgensen