Skip til hoved indholdet

Landsplanlægning

Jordrup Bypark

Efter hvert nyvalg til Folketinget offentliggøres landsplanredegørelsen.

Landsplanredegørelsen præsenterer regeringens mål for Danmarks udvikling og planlægningens hovedopgaver.

Redegørelsen er en politisk udmelding fra regeringen om den fremtidige fysiske udvikling i landet. Den angiver, hvad staten selv vil gøre og opfordrer regionsråd og kommunalbestyrelser til at handle i overensstemmelse hermed.

Hver fjerde år udsender Miljøministeriet en oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen. Oversigten beskriver de krav og bindinger, som kommunernes planlægning er underlagt efter forskellige ministeriers lovgivning.

Fremover vil kommunernes planlægning blive underlagt flere landsplandirektiver. Det handler for eksempel om direktiver for placering af affaldsdepoter og større infrastrukturanlæg.