Skip til hoved indholdet
Kolding Syd Genbrugsplads (Gejlhavegård) er lukket pga. asfaltarbejde - fra 25. september til 2. oktober kl. 6.00. Klik for info om øvrige genbrugspladser!

Design af nyt kvarter til husbåde i Marina City

Oprettet 25. november 2020
Her kan du se, hvordan flydemolen placeres mellem ydermole og husbåd. Klik på illustrationen og se den i stor størrelse. Snittegning: Rambøll.

Efter planerne bliver der plads til 29 husbåde i Marina City på sydsiden af Kolding Fjord. Arbejdet med at fastlægge vilkårene for at bo på vandet i den nye bæredygtige bydel er i fuld gang, og det samme gælder designet af det nye kvarter, hvor husbådene skal ligge.

I øjeblikket er Kolding Lystbådehavn ved at lægge sidste hånd på lejekontrakten for husbådspladserne og fastlægge størrelsen af indskud og leje.

Sideløbende arbejdes der på flere andre fronter. F.eks. er det nu fastlagt, hvordan adgangen til husbådene kan udformes. Her er løsningen blevet, at der lægges en flydebro ud langs den faste ydermole. Denne flydebro bliver et slags ”fortov”, som giver nem adgang over på husbådene. Dette er en hensigtsmæssig løsning, idet husbådene jo kan bevæge sig lavt ned ved lavvande og højt op ved ekstrem højvande.

Der arbejdes også på, hvordan husbådene teknisk kan forsynes på en god og stabil måde med vand, el, fiber og kloakering, og en detaljeret afklaring af, hvem der etablerer, ejer og vedligeholder de enkelte komponenter. Her lægges naturligvis vægt på holdbarhed og forsyningssikkerhed, også i de kolde vintermåneder.

Endelig sker der en grundig afklaring af, hvilke tilslutningsudgifter og andre udgifter, som husbådsejere skal forvente, så det bliver muligt for kommende husbådsbeboere at lægge et troværdigt budget.

Det nye område med husbåde planlægges med forbehold for endelig godkendelse hos Kystdirektoratet.

Om Marina City
På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel. Marina City vil rumme et nyt og tiltrækkende by- og havnemiljø samt Danmarks største og mest attraktive marina udenfor hovedstadsområdet med 1.000 bådpladser. 

Artiklen er publiceret 19. december 2019