Skip til hoved indholdet

En kort status for Marina City

Oprettet 31. januar 2022
Projektchef Torben Gade fortæller om planerne for det store projekt ved Marina City Dag 15. oktober 2021.

Lige nu er ombygningen af krydset Skamlingvejen/Kløvervej i fuld gang. Dette arbejde afsluttes med opsætning af det nye signalanlæg til april.

Fra foråret etableres den tiltrængte nye bådoplagsplads mellem Skamlingvejen og hundeskoven - med indkørsel fra det ombyggede kryds. Pladsen kan tages foreløbigt i brug til efteråret, og til næste år gøres den helt færdig.

Til foråret udføres også et naturprojekt i Tved-kvarteret. Som delvis erstatning for mistet bynatur ved den nye bådoplagsplads etableres et snoet vandløb, og der skabes rigere natur i det grønne område mellem Skellet og Hegnet. Ude i fjorden er der etableret testplantning af ålegræs som forløber for det større ålegræsprojekt, der er under klargøring for at styrke vandmiljøet i fjorden og bæltet.

På de indre linjer arbejdes der også på en lang række ting. Tingene bliver planlagt i detaljer, bl.a. hele havneanlægget og installationerne til husbådene. Der projekteres og udbydes, således at de store anlægsarbejder kan sættes i gang, så snart den sidste tilladelse er kommet på plads, og forskellige klager er afklarede. Der arbejdes på ambitionen og indholdet af det centrale vandsportscenter i Marina City, og der indtænkes bæredygtighed i stort og småt.

Alle planer er på plads. Den eneste tilladelse, som endnu mangler, er tilladelsen til klapning, som vi håber på at modtage i løbet af foråret. Herudover er der indløbet en række klager over de forskellige planer og tilladelser. Klagerne er under behandling i to klagenævn, og behandlingstiden her er desværre temmelig usikker.

Om alt går vel, kan de store anlægsarbejder sættes i gang til efteråret, så den udvidede lystbådehavn og pladserne til husbåde kan tages i brug i 2024. Og om alt går vel, kan salget af den første storparcel til boliger også sættes i gang sidst på året.