Skip til hoved indholdet

Fokus på bæredygtighed i Marina City

Oprettet 15. december 2020
Minirev under ydermole skal gavne dyrelivet

Marina City bliver et eksempelområde på udviklingen af et nyt, bæredygtigt by- og havneområde. Derfor tages der en række helt usædvanlige initiativer for at fremme biodiversiteten, begrænse CO2-udslippet, bygge anderledes og genanvende materialer på nye måder.

Biodiversiteten

Miljøet påvirkes uvægerligt af et så stort projekt, men projektet kan samtidigt gøre en forskel for at forbedre forskellige miljøforhold. Lige nu arbejdes der på fire helt konkrete tiltag for at forbedre biodiversiteten omkring stedet, både på land og i vandet.

Mere natur i Tved-området
I Tved-området arbejdes på at skabe mere og bedre natur i et grønt område mellem Hegnet og Skellet i samarbejde med BlueKolding. Der kikkes også nærmere på forbedringer på den gamle cirkusplads syd for Tvedvej. Og så vil der blive set på mulighederne for yderligere naturudvikling omkring Dalby Møllebæk.

Mini-rev under ydermolen
Dette er en række kunstige rev, som kaldes Biohuts. De ophænges under den nye ydermole. Disse metalnet med muslingeskaller, sten og lignende danner en slags ”fiskebørnehaver”, som gavner dyrelivet i havnen og fjorden, og er med til at forbedre vandmiljøet.

Nyt stenrev i fjorden
Ved hjælp af flere hundrede tons natursten, som ryddes i forbindelse med byggearbejderne i Marina City, etableres et nyt snorkelrev ved Løverodde. Sådanne rev er til stor gavn for fiskebestanden og til glæde for børn og voksne, som her kan opleve naturen på nært hold. Projektet er et led i Kolding Stenbank.

Ålegræs i fjorden
Kolding Kommune vil gerne søsætte et ålegræs-projekt i fjorden. Her udplantes ålegræs på egnede steder, hvorfra det vil brede sig rundt omkring. Ålegræs er meget gavnligt for vandmiljøet, for fiskebestanden og for CO2-optagelse. Det ca. 1 hektar store projekt påtænkes gennemført sammen med SDU, som er eksperter på dette felt.

Byggearbejderne

Der arbejdes også med bæredygtig innovation inden for byggearbejderne i Marina City. Her er tre helt usædvanlige eksempler herpå.

Entreprenørerne konkurrerer på at reducere CO2-udslippet
Som noget helt nyt skal entreprenørerne, som udfører de store anlægsopgaver i Marina City, også konkurrere på at begrænse deres CO2-udslip. Dette er et led i samfundets generelle bestræbelser på at mindske klimatrykket. Så vidt vides er det første gang, at reduktion af CO2-udslip indgår i konkurrence i forbindelse med et bygge- og anlægsprojekt.

Moler af genanvendt plast
Det undersøges i øjeblikket, om de to nye ydermoler omkring lystbådehavnen kan bygges delvist af genanvendte plastmaterialer i stedet for de traditionelle løsninger med imprægneret træ, tropisk hårdttræ eller beton. Realdania støtter denne undersøgelse og selve byggeriet, som aldrig er set før.

Også byggerierne skal være bæredygtige
Når Kolding Kommune sælger arealer til byggeri i Marina City vil det være et krav, at bygningerne skal leve op til den skrappe bæredygtighedsstandard, som hedder ’DGNB Guld’. Og byggerierne skal samtidigt være eksempelprojekter på cirkulær økonomi. Det er helt nyt, at en kommune stiller sådanne krav i forbindelse med et grundsalg.