Skip til hoved indholdet

Grønt lys til planer for Marina City

Oprettet 07. juli 2021
Visualisering af promenaden i Marina City. Illustration COBE/Kolding Kommune

Kystdirektoratet har godkendt planerne for Marina City. Nu venter Kolding Kommune på den sidste godkendelse, så byggeriet kan komme i gang.

Kystdirektoratet har netop givet anlægstilladelsen til Kolding Kommune. Man giver hermed grønt lys for det omfattende arbejde med at etablere hele den nye lystbådehavn, inddæmme det nye landareal og anvende det nye landområde til en lang række maritime formål som f.eks. havnepromenade, park, bådoplagspladser og en række byggerier. Nu mangler blot en tilladelse fra Miljøstyrelsen til at flytte materialer fra fjordbunden, hvor den nye sejlrende og det nye havnebassin samt promenaden skal være – den såkaldte klaptilladelse. Det er uvist, om den afgørelse kommer på denne side af sommeren.

Se anlægstilladelsen fra Kystdirektoratet (Tilladelse til etablering af Marina City på søterritoriet)

”Jeg er superglad over, at vi nu har fået den længe ventede anlægstilladelse fra Kystdirektoratet. Med den er vi kommet et afgørende skridt nærmere til at kunne realisere vores vision om en ny bæredygtig bydel med et attraktivt bolig- og havnemiljø samt en ny stor lystbådehavn på sydsiden af Kolding Fjord,” siger Koldings borgmester Jørn Pedersen.

Samtidig med anlægstilladelsen fra Kystdirektoratet offentliggør Kolding Kommune VVM-tilladelsen og miljøgodkendelsen, som byrådet vedtog tidligere på året. De tre dokumenter udgør den samlede miljøtilladelse til Marina City.

Se de tre dokumenter under overskriften ”Projekt Marina City” på www.kolding.dk/miljoesager. Her finder du også information om klagemuligheder, tidsfrister, m.m.


Marina City set fra oven. Visualisering Schønherr/Kolding Kommune.

Om Marina City

Marina City er en ny bæredygtig bydel med et attraktivt bolig- og havnemiljø samt Danmarks mest attraktive marina og den største uden for hovedstadsområdet med ca. 1.000 bådpladser. Her kommer havnepromenade med cafeer, klubhuse, vandsportscenter, servicebygninger, maritime erhverv, værksteder, overnatningsmuligheder og andre aktiviteter tilknyttet lystbådehavnen. Projektet omfatter også en ny strandpark. Planerne giver mulighed for at opføre ca. 325-350 boliger, heraf en fjerdedel almene boliger. Længst mod øst planlægges en klynge af op til 29 moderne husbåde.

Hvad sker der nu

Mens der ventes på den sidste tilladelse, forberedes de kommende opgaver i det store projekt. For nylig blev der peget på Munck Havne og Anlæg A/S til at udvide havnebassinet, etablere kajanlæg og slæbesteder, anlægge ny strand og opfylde det nye landområde. Her indgik reduceret CO2-udledning som et væsentligt konkurrenceparameter – læs mere.

Hen over sommeren vil der blive gennemført geotekniske undersøgelser af fjordbunden ud for Marina Syd. Teknikerne skal undersøge fjordbunden de steder, hvor de to nye moler vil blive bygget, hvor nye broer skal etableres, og hvor der skal fyldes op.

Fra kommunens side er håbet, at arbejderne i området kan gå i gang sidst på året her i 2021, så lystbådehavn nord kan flyttes til syd i 2023.

Du kan læse mere om projektet på Marina Citys hjemmeside.