Skip til hoved indholdet

Marina City får 2,4 mio. til bæredygtigt moleprojekt

Oprettet 25. november 2020
Molen giver mulighed for en dejlig spadseretur. Fra spiralen yderst på molen er der udsigt ud over fjorden og ind mod byen. Molerne opbygges som en pælekonstruktion, som øverst beklædes med plader og planker. Illustration: Kolding Kommune/Rambøll

Bæredygtighed, design og innovation vil præge de to moler, som kommer til at omkranse den nye lystbådehavn i Marina City i Kolding. Realdania har netop bevilget 2,4 mio. kr. til det klimavenlige projekt, som kommer til at give inspiration til den grønne omstilling i resten af samfundet. Med støtten kan molerne opføres med pæle af ubehandlet træ, belægninger og beklædninger laves af genanvendt plast, mens et indbygget rev skal fremme biodiversiteten i fjorden.

”Vi er meget taknemlig for støtten fra Realdania, som gør det muligt at sætte nye standarder for molebyggeri og udvikle nye bæredygtige materialer. Design, bæredygtighed og innovation er en del af Kolding Kommunes DNA, og det får vi nu mulighed for at vise med et helt unikt moleprojekt,” siger borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune.

De to moler, som hver især bliver over 300 meter lange, bliver en vigtig del af den nye marina med flere funktioner. De skal dels omkranse og beskytte lystbådehavnen mod vind og vejr, dels give borgerne en attraktiv adgang til fjorden.

En mere bæredygtig løsning

Med støtten fra Realdania skal der først laves en bæredygtighedsanalyse, og når analysen har peget på hvilke løsninger, der bør anvendes, kan de bæredygtige moler designes og opføres.

Normalt anvendes tropisk hårdttræ, imprægneret nåletræ eller betonkonstruktioner til anlæg af moler. Svagheden ved disse metoder er, at de har et væsentligt klimaaftryk, ligesom de gør indhug i vores begrænsede naturressourcer. En mere bæredygtig løsning kunne være at opbygge moler og pæle delvist af genanvendt plast og uimprægneret træ.

Biodiversiteten skal også tænkes også ind i molebyggeri, og det kan f.eks. være i form af kassetter eller metalnet med fx muslingeskaller, som danner et kunstigt rev til gavn for inderfjordens dyre- og planteliv.

Genanvendelse af plast – en af de store samfundsudfordringer

Bæredygtighed og cirkulær økonomi har været tænkt ind i Marina City-projektet lige fra begyndelsen, og de nye moler er ifølge projektchef Torben Gade et godt eksempel på ambitionen.

”Der vil blive indsamlet enorme mængder af plastaffald de kommende mange år. Hvad de materialer kan bruges til, skal vi i gang med at udvikle på. Det gør vi bl.a. med moleprojektet her. Vi vil gerne være en foregangskommune inden for cirkulær økonomi, og Marina City bliver et eksempelområde for byudvikling, byggeri, anlæg og bygværker”, siger Torben Gade.

De nye moler kan give inspiration til fremtidens marine anlægsopgaver (havne, lystbådehavne etc.), men også generelt til hvordan genanvendt plast kan bruges i anlægsopgaver (promenader, terrasser, gangbroer, terræninventar etc.) og til mindre byggerier som fx udhuse, carporte, faste hegn etc.

Støtten fra Realdania 

Støtten på 2,4 mio. kr. kommer fra en ny pulje, som foreningen Realdania har afsat i forlængelse af COVID-19-krisen til at fremme klimamæssig bæredygtighed i kommunale byggeprojekter.

I Realdania ser filantropidirektør, Nina Kovsted Helk, frem til at se resultatet af moleprojektet og de øvrige 10 kommunale byggeprojekter, der har fået støtte til at øge de grønne ambitioner:

”Ved at give kommunerne lidt ekstra luft i budgetterne til målrettede bæredygtighedsanalyser og til efterfølgende at realisere de justerede byggeprojekter, er vi både med til at gøre de konkrete byggerier grønnere og ejendomsafdelingerne endnu klogere på bæredygtighed. Den nye viden, som nu kommer ud i kommunerne, håber vi, også vil spille ind i mange andre kommunale byggeprojekter fremover – i hele landet,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

Tæt samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesverdenen

Moleprojektet i Marina City udvikles i tæt samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutionen VIA University College, den rådgivende virksomhed Rambøll, plastvirksomheden Letbek og leverandørvirksomheden Wopas.

 


Trådkassetter ophængt under molen – såkaldte Biohuts eller ”vuggestuer for fisk” - giver plads for dyr og planter. Illustration: Kolding Kommune/Rambøll.

Fakta 

Om Marina City: På sydsiden af Kolding Fjord er Kolding Kommune ved at skabe en ny bæredygtig bydel i partnerskab med Kolding Lystbådehavn og Kolding Havn. Marina City skal omfatte et tiltrækkende bolig- og havnemiljø med ca. 400 boliger, 1000 bådpladser og rekreative funktioner. Foruden lystbådehavn og boliger skal der anlægges en havnepromenade med cafeer, klubhuse, servicebygninger og op mod 30 moderne husbåde.

Om molerne: Ydermolen ud mod fjorden bliver ca. 350 meter lang, og afsluttes ved indsejlingen med et molehoved, hvorfra man kan nyde fjorden og byen. Molen mod nord bliver ca. 335 meter lang, og adskiller åen fra lystbådehavnen.