Skip til hoved indholdet
Kolding Syd Genbrugsplads (Gejlhavegård) er lukket pga. asfaltarbejde - fra 25. september til 2. oktober kl. 6.00. Klik for info om øvrige genbrugspladser!

Marina City rettes til efter borgernes forslag

Oprettet 16. december 2020
Den prikkede linje viser den nuværende kystlinje - og hermed grænsen for placering af boliger.

Færre boliger, lavere bygninger ud mod vandet og udgravning af fjordbunden om vinteren, der tager mest muligt hensyn til naturen. Det er nogle af borgernes forslag til ændringer, der arbejdes videre med omkring Marina City i Kolding.

Marina City skal indeholde 1.000 bådepladser, boliger og et stort maritimt miljø. Tirsdag fik byrådets medlemmer en status for hele projektet, og de tilpasninger af planerne og projektet, der er lagt op til. Herefter er det hensigten, at de politiske beslutninger træffes i løbet af januar.

I forsommeren blev der gennemført offentlig høring af den fremlagte miljørapport samt forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg. I denne forbindelse modtog kommunen høringssvar, hvor nogle er for - og nogle er imod. Sideløbende har der været dialog med en række særlige interessenter.

På denne baggrund har forvaltningen nu arbejdet videre med en række forhold, og foreslår forskellige væsentlige tilpasninger, som imødekommer en stor del af den bekymring, der har været udtrykt blandt borgere og interessenter.

Flere forskellige ændringer

Der har igennem efteråret været undersøgt, om der findes alternative muligheder til klapning - dvs. genplacering af de opgravede fjordbundsmaterialer – for at gennemføre projektet. Der er undersøgt 15 forskellige alternativer. Der findes desværre ingen andre realistiske alternativer til håndteringen af dette bundmateriale, som består af såkaldt gytje. Men i stedet for at uddybningsarbejdet og klapningen på pladsen mellem Trelde Næs, Juelsminde og Bogense sker året rundt, afgrænser man det nu til, at det kun finder sted om vinteren.

Det er et forslag fra bl.a. sportsfiskerne, og har en række fordele i forhold til miljøet. Her kan bl.a. nævnes:

  • Der tages hensyn til ørredernes vandring ind og ud gennem fjorden, Kolding Å og Dalby Møllebæk.
  • Risikoen for iltsvind i fjorden og bæltet minimeres.
  • Marsvinene i Lillebælt generes ikke, mens de føder og har små unger.
  • Der tages hensyn til fiskeriet i bæltet og Båring Vig, sildens gydning i foråret og muslinge-/ålegræsprojekterne i Vejle fjord.

For naboerne til Marina City, har det også den fordel, at der ikke graves i sommermånederne, hvor de oftere sidder på terrassen, bader osv.

”Vi vil rigtig gerne gå forrest med bæredygtighed, og det gør vi med utallige initiativer og gode ideer. Men lige omkring klapning, dvs. hvor vi graver ud fra havbunden ved Marinaen og flytter det ud i havet, har vi ikke kunnet finde bedre løsninger end det, alle andre også gør i Danmark – og udlandet”, siger Torben Gade, projektchef Marina City.

Færre og lavere bygninger

Andre væsentlige ændringer er også på vej. Der reduceres i omfanget af boligbyggeri, således at der ikke bygges boliger på det nyopfyldte areal ved marinaen. Herved imødekommes de, som synes der planlægges for mange boliger i området, og de der gerne ser omfanget af boligbyggerier mod øst reduceret. Ændringen betyder, at antallet af boliger i alt reduceres fra ca. 400 til omkring 325-350.

Endvidere reduceres den tilladte bygningshøjde i den østligste del af Marina City, nærmest fjorden. Hermed aftrappes bygningshøjden ud mod fjorden, så her kun kan bygges i 3 etager i stedet for 4 etager. Endeligt lægges der op til ændringer af forskellige detaljer i bestemmelser om støjskærmen langs Skamlingvejen, redskabsskure i marinaparken og husbådene. Også disse ændringer sker på baggrund af forslag og ønsker fra borgerne.