Skip til hoved indholdet

Munck og Meldgaard skal være med til at bygge Marina City

Oprettet 15. juni 2021
Eksempel på nye spunsvægge og uddybningsarbejder i Køge havn. Foto: DBB Dredging

Mens der ventes på de sidste tilladelser til Marina City, har Kolding Kommune forberedt arbejdet med at udvide havnebassinet, etablere kajanlæg og slæbesteder, anlægge ny strand og opfylde det nye landområde. Der er tale om en kontrakt på op mod 120 mio. kr., som bringes i spil, når alle planer er godkendt hos de statslige myndigheder – formodentlig i løbet af sommeren. Kommunens økonomiudvalg vurderer, at det meget erfarne entreprenørfirma Munck Havne og Anlæg A/S i samarbejde med rådgiverne fra COWI er kommet med det bedste bud.

Første gang der konkurreres på CO2-begrænsning

Da der er tale om en så stor anlægsopgave, har den været i EU udbud. Her er det endt med, at fem af landets største totalentreprenører på området har givet et bud. Som noget helt usædvanligt handler det her ikke kun om pris og kvalitet, men også om entreprenørernes evne til at begrænse CO2-belastningen. Prisen har vægtet 50 % i kommunens samlede vurdering, men der er også målt på kvalitet (25 %) og på CO2/bæredygtighed (25 %).

”Det er noget helt nyt, at CO2-udledning indgår som konkurrenceparameter ved udbuddet af en stor anlægsopgave. Så vidt vi ved er det første gang, både her i landet og måske også i det hele taget, at dette sker. Men det ligger helt i tråd med alle de nationale og internationale politiske ambitioner om at reducere CO2-udslippet og klimabelastningen frem mod 2030. Og Kolding Kommune ønsker jo at være blandt de forreste i denne omstillingsproces”, forklarer borgmester Jørn Pedersen.

Aftalen gælder de marine anlægsarbejder, der igangsættes så hurtigt som muligt. når alle tilladelser er på plads, for hurtigst muligt at kunne flytte lystbådehavn nord over til syd. Senere kommer der udbud på andre arbejder som fx moler, broanlæg, havnepromenade lige som byggemuligheder vil blive sat til salg.

Efter Økonomiudvalgets beslutning venter en stand still-periode på 10 dage, før kontrakten må indgås.

Genbruger 750.000 tons

Sideløbende med kontrakten på de marine anlægsarbejder er der arbejdet på at løfte de bæredygtigt tanker til et nyt niveau herhjemme. Derfor har Meldgaard Miljø A/S og Kolding Kommune forberedt at genbruge op til 750.000 tons renset slagge fra affaldsforbrænding til opfyldningen af det nye landområde.

”Det er væsentligt mere ressourcevenlig, idet man ellers skulle have hentet en tilsvarende stor mængde begrænsede råstoffer fra en grusgrav eller havbunden. Og samtidigt nyttiggøres dette restmateriale på en god måde, CO2-udslippet begrænses, og det er en økonomisk god løsning. Samlet set er det cirkulær økonomi i stor skala”, siger Jørn Pedersen.

Meldgaard Miljø A/S leverer en stor del af de 750.000 tons slagge fra sit anlæg i Koldings nordlige industriområde, mens andet sejles hertil. I aftalen indgår fastlagte ruter så der ikke køres gennem bymidten i myldretiderne. For at mindske støv, vil alle lastbiler vaske hjulene både ved virksomheden og ved Marina City, ligesom nogle aktiviteter rykker inden for i en hal.

Entreprenørerne gør en stor forskel

Entreprenørerne har stor indflydelse på CO2-belastningen fra deres arbejde ved valg af byggematerialer, brændstof og udførelsesmetode. Det er tydeligt, at de fem tilbudsgivere, som er nogle af landets største og dygtigste entreprenører på området, har taget udfordringen op, og gennem tilbuds- og forhandlingsforløbet med kommunen er belastningen blevet nedbragt markant. Der er meget stor forskel på CO2-udledningen fra de forskellige tilbud. Og vindertilbuddet, som har den laveste CO2-udledning, ligger ca. 75% lavere end tilbuddet med den højeste CO2-udledning.

Slagge får værdi

Meldgaard Miljø A/S modtager og behandler størstedelen af al den slagge fra affaldsforbrænding, som produceres i Danmark. En stor del heraf håndteres i Kolding, men virksomheden har også anlæg forskellige andre steder i landet. Her har man udviklet et avanceret anlæg, som udskiller de værdifulde metaller fra slaggen. Metallerne går til genanvendelse, mens det rensede restmateriale er glimrende til anlægsarbejder som fx i Marina City.