Skip til hoved indholdet

Nye avancerede beregninger om klapning fra Marina City

Oprettet 31. januar 2022
Opgravning af fjordbundsmateriale til klapning - her fra uddybning af Køge Havn. Foto: DBB Dredging.

Klapning af opgravet fjordbundsmateriale fra Marina City vil give en lidt mindre miljøpåvirkning end hidtil antaget. Det viser en række supplerende beregninger og konsekvensvurderinger, som Kolding Kommune har fået lavet. De nye beregninger skal give Miljøstyrelsen et endnu bedre grundlag til at kunne vurdere kommunens ansøgning om tilladelse til at genplacere materialet på den godkendte klapplads mellem Trelde Næs, Juelsminde og Bogense.

I forbindelse med Miljøstyrelsens behandling af Kolding Kommunes ansøgning om klaptilladelse har styrelsen haft biolog Mogens Flindt til at se på dokumentationen i ansøgningen. I den faglige vurdering blev der udtrykt en vis skepsis over for dele af de oprindelige beregninger. Kommunens rådgiver, NIRAS, har efterfølgende været i tæt dialog med Miljøstyrelsen om den rette løsning.

Da Kolding Kommune ikke ønsker, at der skal kunne sås tvivl om miljøpåvirkningen, har kommunen tilbudt at få lavet nye supplerende beregninger og vurderinger ud fra den mest avancerede model på markedet. MIKE3 hedder modellen. Det tilbud har Miljøstyrelsen takket ja til.

”De seneste måneder har vores rådgiver arbejdet på de nye beregninger, som nu er klar. Beregningerne viser en lidt mindre miljøpåvirkning end de vurderinger, vi tidligere har fået lavet. Det styrker konklusionen om, at klapningen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, når der som planlagt klappes i vintermånederne. Men nu er det selvfølgelig op til Miljøstyrelsen at foretage en grundig faglig vurdering af vores ansøgning med de supplerende beregninger. Herefter forventer jeg, at vi i løbet af foråret kan få svar på vores ansøgning,” siger projektchef Torben Gade, Kolding Kommune.

Med de nye beregninger går Kolding Kommune mere i dybden, end Miljøstyrelsen oprindeligt havde bedt om. MIKE3-modellen inddrager nemlig flere faktorer i vurderingen af miljøpåvirkningen og giver i kraft af avanceret 3D-modellering en mere detaljeret beskrivelse af især det omgivende vand ved klappladsen og dermed et mere nuanceret billede af konsekvenserne af klapningen. I forvejen har Kolding Kommune besluttet, at der kun skal klappes i vintermånederne for at påvirke fiskeyngel og havmiljø mindst muligt.

Om Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord planlægges en ny bæredygtig bydel med en topmoderne lystbådehavn med plads til 1.000 både, fritidsfaciliteter i forbindelse med vandet, maritime erhverv, havnepromenade, en ny strandpark og ca. 350 boliger.

Du kan læse mere om projektet på Marina Citys hjemmeside. Her finder du en FAQ med svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål - bl.a. om klapning. I biblioteket kan du under Miljø se klapansøgningen og dens bilag.