Skip til hoved indholdet
Kolding Syd Genbrugsplads (Gejlhavegård) er lukket pga. asfaltarbejde - fra 25. september til 2. oktober kl. 6.00. Klik for info om øvrige genbrugspladser!

Planerne for Marina City har været i offentlig høring

Oprettet 25. november 2020
Marina City-planerne som har været i høring.

Før sommerferien var de omfattende planer for Marina City i offentlig høring. Da fristen udløb, havde kommunen modtaget 59 høringssvar, og umiddelbart efter kom der enkelte supplerende svar.

Høringen omfattede miljørapporten (VVM-rapporten) for Marina City – fremlagt i fællesskab med Kystdirektoratet - forslaget til lokalplan samt forslaget til kommuneplantillæg for området.

Høringssvarene pegede i mange forskellige retninger. Nogle var meget positive, andre var imod projektet eller dele af det, mens en hel del borgere og interesseorganisationer udtrykte bekymring eller modstand mod klapningen. Endelig var der nogle mere formelle høringssvar fra forskellige myndigheder, m.fl.

Alle svar gennemgås omhyggeligt, og kommunen er nu i gang med at udarbejde en såkaldt ”hvidbog”. Her kommenteres de enkelte høringssvar. I ”hvidbogen” redegøres også for supplerende undersøgelser, og om der vurderes at være behov for evt. justeringer/tilpasninger af planerne.

Før projektet kan blive til noget, skal Kystdirektoratet udstede en anlægstilladelse, mens Kolding Kommune skal udstede sin VVM-tilladelse til Marina City. Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg ventes endeligt vedtaget af byrådet i slutningen af 2020 – eventuelt med justeringer på baggrund af høringssvarene og Kystdirektoratets stillingtagen.

Hvis de forskellige planer godkendes sidst på året 2020, kan de nødvendige tilladelser være på plads i starten af 2021, så anlægsarbejderne kan begynde i foråret 2021. Hvis dette lykkes, forventes den nye del af lystbådehavnen at kunne tages i brug i foråret 2023.

Artiklen er publiceret 29. september 2020