Skip til hoved indholdet
Kolding Syd Genbrugsplads (Gejlhavegård) er lukket pga. asfaltarbejde - fra 25. september til 2. oktober kl. 6.00. Klik for info om øvrige genbrugspladser!

Plangrundlag for Marina City sendes i offentlig høring

Oprettet 25. november 2020
Plangrundgrundlaget for Marina City sendes i offentlig høring i otte uger.

Det omfattende plangrundlag for Marina City er nu på vej i offentlig høring. I perioden 4. maj-29. juni får alle mulighed for at komme med bemærkninger til planerene om at skabe en ny bæredygtig bydel og lystbådehavn ved Skamlingvejen i Kolding. Høringen er sidste skridt, før byrådet til efteråret skal tage endelig stilling til de ambitiøse planer.

På byrådsmødet 2.april vedtog politikerne i enighed at sende lokalplanforslaget og det øvrige plangrundlag, som består af forslag til kommuneplantillæg og miljørapport, i en otte ugers høring.

I høringsperioden er der planlagt et caféborgermøde med forskellige stande, hvor man både kan få mere at vide om planerne og svar på sine spørgsmål. Tidspunktet for arrangementet er ikke fastlagt endnu, men det bliver formentlig lige omkring pinse. Hvis coronakrisen forhindrer et fysisk møde, vil kommunen tilbyde alternative muligheder og evt. forlænge høringsperioden.

Det kan Marina City rumme

Plangrundlaget, som nu sendes i høring, rummer bl.a. mulighed for en ny bydel med 400 boliger – både almene og private - en stor og attraktiv lystbådehavn med plads til 1.000 både (Danmarks største uden for hovedstadsområdet), 29 husbåde, oplag på land til 500 både, en attraktiv havnepromenade med plads til cafeer, restauranter, maritime erhverv, friluftsfaciliteter og en ny park.

Bæredygtighed kommer til at gennemsyre hele det store projekt, da Marina City skal være et eksempelområde for cirkulær økonomi inden for byggeri og byudvikling.

Planerne løbende justeret

Visionen om en ny bæredygtig bydel samt Danmarks mest attraktive og største lystbådehavn uden for hovedstadsområdet har tidligere været i høring. To gange har borgerne haft mulighed for at kommentere på ideerne, og planerne er løbende blevet justeret. Blandt andet er de oprindelige planer om nye øer og boligbyggeri mod øst i retning af Tved med meget høje bygninger udgået. Antallet er reduceret, og boligerne rykkes i stedet mod vest i retning af Kolding midtby. Lokalplanforslaget fastlægger, at boligerne må opføres i fire-otte etager, dog med en enkelt bygning i op til 16 etager længst ind mod bymidten. Ud mod fjorden er en ny park kommet til.

Det omfattende plangrundlag, som sendes i høring om en måned, kommer til at bestå af tre elementer:

  • Forslag til lokalplan fastlægger en lang række både overordnede og detaljerede bestemmelser om områdets anvendelse og udformning.
  • Forslag til kommuneplantillæg.
  • Miljørapporten (VVM-rapporten), som er en meget grundig gennemgang af, hvordan planerne og projektet kan påvirke miljøet i området, og hvad der gøres i den anledning. Miljørapporten fremlægges i fælles høring af Kystdirektoratet og Kolding Kommune.

Læs mere og følg med

I byrådets dagsorden/referat kan du se, hvad politikerne har beslutte at sende i høring – Når vi nærmer os starten på høringsfristen, kommer der detaljeret information om de enkelte planer, caféborgermødet, høringsfrist, hvordan man rent praktisk kan afgive sine bemærkninger osv.

På temasiden www.kolding.dk/marinacity kan du læse mere om planerne, og her kan du også tilmelde dig Marina Citys nyhedsbrev, hvis du løbende ønsker at blive holdt ajour.

Artiklen er publiceret 02. april 2020