Skip til hoved indholdet
Kolding Syd Genbrugsplads (Gejlhavegård) er lukket pga. asfaltarbejde - fra 25. september til 2. oktober kl. 6.00. Klik for info om øvrige genbrugspladser!

Status for Marina City: Vi venter og gør klar

Oprettet 15. juni 2021

Tidligere på året vedtog Kolding Byråd lokalplanen og kommuneplantillægget for Marina City, og samtidig sagde politikerne ja til den tilhørende VVM-tilladelse og miljøtilladelse. Nu afventer kommunen den nødvendige anlægstilladelse fra Kystdirektoratet og klaptilladelsen fra Miljøstyrelsen. Imens fortsætter arbejdet med at gøre klar til at de kommende opgaver i det store projekt.

Forventningen er, at kommunen får svar på ansøgningerne fra henholdsvis Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen hen over sommeren.

Plangodkendelser og tilladelser giver også mulighed for klager. Der er kommet tre klager over lokalplanen, som nu er under behandling i Planklagenævnet. Når svarene fra henholdsvis Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen kommer, er her også mulighed for at klage.

Behandlingen af klager i et klagenævn kan trække ud. Derfor er det svært at sige noget præcist om den videre tidsplan for Marina City i øjeblikket.

Kommende opgaver forberedes

Mens de statslige myndigheder behandler Marina City-ansøgningerne, arbejder kommunen på at forberede nogle af de kommende opgaver som f.eks. projektering og udbud af de forskellige anlægsarbejder, forberedelse af grundsalg, planlægning af et vandsportscenter i området og klargøring til husbåde.

De kommende anlægsarbejder spænder meget bredt, fra opfyldning og uddybning, til havneanlæg og byggemodning. Alene byggemodningen omfatter fx veje, stier, parkeringspladser, bådoplagspladser, havnepromenade og strandpark.

Grundsalget omfatter to storparceller til boliger. Den første storparcel til ca. 200 boliger kommer til at ligge nærmest skoven. 50 af boligerne bliver almene boliger, tilhørende AAB. Her bliver tale om et meget miljøvenligt byggeri.

Vandsportscentret planlægges ud mod den centrale havneplads. Det bliver både et vandsportscenter for alle, som er aktive i forbindelse med fjorden, og et ”moderne forsamlingshus” til gavn og glæde for hele bydelen.

Husbådene, som planlægges yderst i marinaområdet, tiltrækker sig stadig stor interesse. Priser og pladslejekontrakter er klar - se dem på lystbådehavnens hjemmeside. Her arbejdes lige nu på at designe forsyningssystemet til disse helårsboliger på vand.

Fra kommunens side er håbet, at arbejderne i området kan gå i gang sidst på året her i 2021, så lystbådehavn nord kan flyttes til syd i 2023.