Skip til hoved indholdet
Kolding Syd Genbrugsplads (Gejlhavegård) er lukket pga. asfaltarbejde - fra 25. september til 2. oktober kl. 6.00. Klik for info om øvrige genbrugspladser!

Tre eksamensprojekter om Marina City giver god inspiration

Oprettet 15. juni 2021
Leonardo Battezini, Oliver Weatherall-Thomas og Lodovico Morando med deres konstruktionsmodel af Vandsportscenteret

Marina City har fået inspiration og ideer til at tænke bæredygtighed og cirkulær økonomi ind i den nye bydel. De gode ideer kommer fra syv studerende fra ingeniøruddannelserne på VIA University College i Horsens, som har valgt at bruge Marina City som tema for deres afsluttende bachelorprojekt.

Det er en lille, men international bred skare af unge ingeniørstuderende, som har arbejdet med nytænkende og mere bæredygtig varmeforsyning og bygningsdesign i Marina City. De syv bachelorstuderende kommer fra henholdsvis Brasilien, Italien, Frankrig, Sydafrika, Rumænien og Danmark, og de har arbejdet i tre grupper på tværs af uddannelsesretningerne Forsynings-, Bygnings- og Civilingeniør.

Bachelorprojekterne lægger op til innovative undersøgelser af, hvorledes man kan tænke cirkulær økonomi og mere bæredygtige løsninger ind i såvel infrastruktur, anlæg og forsyning samt udformning af bebyggelse i Marina City.

De studerende har gennem deres studie beskæftiget sig med en kombination af teoriundervisning, opgaver og projektarbejde. Uddannelsen har givet dem en solid forståelse for hele byggeprocessen inden for blandt andet bolig- og erhvervsbyggeri, veje, kloakker samt bro- og havnekonstruktioner. I en tid med klimaudfordringer og øget vandstand har de unge ingeniørstuderende også fået en vigtig viden om klimatilpasning, sikring af havne og kyster samt infrastruktur.

Marina City har været ideelt til at afslutte den 3,5-årige ingeniøruddannelse, da projektet indeholder alle former for interessante udfordringer inden for netop de problemstillinger og discipliner, som de studerende har interesse for og kvalifikationer i.

Bachelorprojekterne er lavet siden efteråret 2020 og blev afsluttet med topkarakterer til eksamen i januar 2021.

Overskudsvarme fra spildevand til opvarmning af boliger

Elisa Ucaj er fra Firenze i Italien og har gået på Klima- og forsyningslinjen på VIA University i Horsens. Hun har fundet stor interesse i forsyningsselskabet BlueKoldings tilgang til klimatilpasning og bæredygtighed.

Inspireret af Blue Koldings innovative løsninger med at anvende spildevand til opvarmning af 83 ungdomsboliger i Kolding har Elisa valgt at undersøge mulighederne for lignende forsyning af de kommende boliger i Marina City. Ideen er at bruge overskudsvarme fra hovedspildevandsledningen til varmeforsyningen i samarbejde med Blue Kolding og TreFor. Blue Kolding har allerede en varmepumpe, der bruger overskydende varme fra spildevandsledningen til at levere fjernvarme til bl.a. ungdomsboligerne.

Ligeledes har Elisa i sit bachelorprojekt undersøgt de lovgivningsmæssige rammer og muligheder for forsyning til nye boligområder, ud fra et lokalt og cirkulært syn på varme- og energiforsyning i Marina City. Blue Kolding har velvilligt stillet både erfaring og viden til rådighed for Elisas afsluttende bachelorprojekt.

Bæredygtig planlægning af 16 etagers beboelsesejendom

Franske Bastien Constance har sammen med Stefan Dogaru og Teodor Asanovici fra Rumænien kombineret deres forskellige discipliner - konstruktionsledelse, planlægning samt energidesign - for at opnå et mere komplet, nytænkende og bæredygtigt byggeprojekt i deres fælles bacheloropgave.

Hovedformålet med projektet er at undersøge mulighederne for at konstruere en 16 etagers høj beboelsesejendom, der efterfølgende kan bæredygtighedscertificeres ud fra de skrappe krav til DGNB Guld. Projektet leverer alternative forslag til materialer, energikilder (opvarmning/køling, ventilation og genindvinding), affaldshåndtering, sol- og vindforhold etc.

Ligeledes er der udført beregninger af økonomi og levetid, såkaldte LCA- og LCC-studier, på materialer og forsyning for at opnå de bedste forudsætninger for at overholde Marina Citys høje ambitioner om at være førende eksempelområde for cirkulær økonomi og bæredygtighed.

En af de afledte delopgaver i projektet er at foreslå den meste optimale indretning af byggepladsen med kraner, infrastruktur etc., mens et byggeri af den karakter foregår. Det er et meget vigtigt punkt i planlægningen af et omfattende og bæredygtigt byggeprojekt med lang tidshorisont.

Vandsportscenter i Marina City

Leonardo Battezini, Lodovico Morando og Oliver Weatherall-Thomas er fra Brasilien, Italien og Sydafrika/Danmark. Gruppen har valgt at arbejde med det eksisterende forslag til et nyt vandsportscenter i Marina City. Visionsoplægget, der oprindeligt er udarbejdet af Tegnestuen Mejeriet for Kolding Lystbådehavn, Kolding Sejlklub og Kolding Kommune, blev brugt som udgangspunkt for bachelorgruppens egne forslag til materialer, konstruktioner og ingeniørmæssige beregninger.

Projektets tema er anvendelse af træ og bæredygtig beton i konstruktionerne og optimering heraf ved hjælp af computermodeller og -beregninger. Samtidig har de tre studerende lavet forslag til det mest optimale design ud fra beregning af levetidsomkostninger for materialer samt analyser af bl.a. CO2-udledning i forhold til planlægning og byggeri.