Marina City i fugleperspektiv. Illustration: Schønherr.

Fra denne side kan du få et kort indblik i Marina Citys organisation og økonomi.

De overordnede politiske beslutninger træffes af Kolding Kommunes Økonomiudvalg, formandskabet for Kolding Lystbådehavn samt formanden for Kolding Havn.

Beslutninger af administrativ karakter træffes af styregruppen, som mødes mindst en gang i kvartalet. Styregruppens medlemmer er:

  • Merete Dissing, by- og udviklingsdirektør (styregruppens formand)
  • Thomas Boe, kommunaldirektør, Kolding Kommune
  • Finn Mortensen, formand for Kolding Lystbådehavn
  • Michael Thomasen, næstformand for Kolding Lystbådehavn
  • Anders Vangsbjerg Sørensen, havnedirektør, Kolding Havn
  • Jan Krarup Laursen, afdelingsleder Planafdelingen, Kolding Kommune
  • Karin Niemann-Christensen, områdechef Plan, Byg og Ejendomme, Kolding Kommune

Herudover er der nedsat en programgruppe med repræsentanter for Kolding Lystbådehavn, Kolding Havn, BlueKolding og Kolding Kommune. Gruppens formål er at sikre en helhedsorienteret løsning og tværgående forankring.

pdfSe den samlede organisation for Marina City118.03 KB.

Økonomi

Projektet finansieres af Kolding Kommune med en investering på op mod 500 mio. kr. Cirka halvdelen heraf forventes dækket af indtægter fra salg af byggemuligheder samt udlejning/forpagtning af havneanlægget til Kolding Lystbådehavn. Herudover forventes private investorer, virksomheder, Kolding Lystbådehavn og klubber at investere omkring én mia. kr. i området.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey