Skip til hoved indholdet

Renovering af Borchs Gård

Den gamle bykerne i Kolding har se seneste måneder fået et markant løft med bl.a. grønne oaser, bedre opholdspladser, legeplads, ny belysning og øget tilgængelighed. Nu følger en omfattende restaurering til 15,6 mio. kr. af Borchs Gård.

I facebookgruppen ”Den nye Borchs Gård” kommer vi løbende til at fortælle om arbejdet, og her kan du også stille spørgsmål og komme med forslag, ris og ros. Facebookgruppen er åben for alle, og man behøver ikke at have en facebook-profil for at læse opslag i gruppen.

Hvordan Borchs Gård kommer til at se ud, kan man danne sig et indtryk af i de skitser, som Tegnestuen Mejeriet og landskabsarkitekterne fra DetBlå har udarbejdet med input fra borgerne - se tegning. P-pladsen bibeholdes, men Borchs Gård bliver i langt højere grad et grønt og historisk byrum, som også vil kunne bruges til koncerter, julemarkeder og andre større events.

”Historisk set er Borchs Gård en baggård med praktisk brugsværdi, og det holder vi fast i. Det skal ikke være et prydanlæg eller en æstetisk flot plads som Akseltorv, men vi bestræber os på at få den gamle baggård til at hænge bedre sammen med resten af den historiske bykerne ved at skabe en god visuel kontakt til Bredgade og gågaderne,” forklarer landskabsarkitekt Thomas Thinghuus, Kolding Kommune.

Borchs Gård har i dag godt 100 p-pladser. Det ændres der ikke på. Men parkeringsområdet indrettes på en mere hensigtsmæssig måde, så det bliver lettere at køre rundt og finde en ledig plads.

”Vi bibeholder de smukke gamle brosten som en del af belægningen. Men vi skærer toppen af stenene, og fugerne mellem dem bliver faste, så det bliver mere komfortabelt og sikkert at gå på brostenene,” oplyser Thomas Thinghuus.

På pladsen vil der være handicappladser, opladerpladser til elbiler samt to læssezoner, hvor lastbiler kan aflevere deres varer uden at forstyrre området øvrige trafik.

Mens Borchs Gård er helt eller delvist lukket for parkering, henvises bilister til de øvrige p-pladser i midtbyen. Bruger man den mobilvenlige hjemmeside parkering.kolding.dk, får man vist alle kommunale p-pladser og enkelte private, og ved hovedparten af dem kan man endda se, om der lige nu er ledige pladser.

Mens parkeringspladserne kommer til at fylde den centrale del af Borchs Gård ud, plantes der er rand af forskellige træer rundt om pladsen.

”Når vi spørger borgerne, peger de generelt på, at de gerne vil have en mere grøn midtby med flere træer og små grønne oaser. Det ønske kommer vi også til at opfylde i Borchs Gård. Nogle af de store flotte træer, som allerede står i Brochs Gård, beholder vi selvfølgelig. Derudover planter vi en række forskellige træer som f.eks. hæg, tjørn, bærmispel, paradisæble, sydbøg, spidsløn og gråpopler. Træerne er meget forskellige i udtryk, og de plantes i partier, så de hænger godt sammen med de bygninger og funktioner, som de placeres ved,” fortæller Thomas Thinghuus.

For at give træerne de bedste vækstbetingelser plantes de først i de sene efterårsmåneder.

I den østlige del af Borchs Gård – nærmest Østergade – opstilles enkelte bænke, og så kommer der ny belysning i hele baggården.

”Borchs Gård er ikke særlig godt oplyst i dag. Nu opstiller vi master med LED-lamper ligesom i resten af den nyrestaurerede bymidte, hvilket vil give en markant bedre belysning,” forklarer Thomas Thinghuus.

Belægningen bliver præget af genbrug. Ud over baggårdens eksisterende brosten og pigsten anvendes f.eks. nogle af de bordurfliser, som tidligere har været brugt på Tombolapladsen.

”Selvfølgelig sparer vi nogle penge ved at genbruge belægningen, og det harmonerer fint med vores bæredygtighedsstrategi. Æstetisk giver det også rigtig god mening. I en baggård handler det ikke om at få et fuldstændig ensartet udtryk. Det skaber nogle spændende udtryk, når der leges med materialerne forskellige steder på pladsen, og på den måde får Borchs Gård sin helt egen poesi i vores historiske bykerne,” understreger Thomas Thinghuus.

Endelig kommer der nye toiletter som erstatning for den nedslidte toiletbygning. De nye faciliteter får til huse i bygningen, hvor der senest har været skrædderbutik.

  • 1. juli: Den nordlige del af Borchs Gård, inklusiv 50 p-pladser, åbner
  • 19. juli, kl. 10: Resten af Borchs Gård, inklusiv de resterende 50 pladser, åbner
  • Uge 31: Borchs Gård er lukket. Asfalten skal have nyt slidlag. Lørdag den 7. august er der Stella Polaris - elektroniske downtempo festival – på pladsen
  • 9. august: Borchs Gård er lukket i forbindelse med opstribning af p-pladser, m.m.
  • 10. august: Borchs Gård åbner igen
  • Efteråret: Plantning af træer og buske

Tidsplanen må tages med forbehold. Visse opgaver, som f.eks. opstribning, kan ikke udføres i regnvejr