×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke indlæse bruger med ID: 1369

Fra denne side kan du læse svar på ofte stillede spørgsmål om projektet på Troldhedestien. Listen opdateres løbende.

 

Hvorfor vil I ændre på Troldhedestien og specielt Marielund, som i forvejen er kommunens mest attraktive rekreative område, der benyttes af tusindvis af borgere?

Målet er at give alle borgere mulighed for at få glæde af Troldhedestien - også bevægelseshæmmede, handicappede, psykisk sårbare, m.fl., som kun sjældent kommer der i dag. Vores undersøgelser viser, at hvis Troldhedestien skal være attraktiv for disse grupper, så kræves nye faciliteter – bl.a. toiletter og bænke, hvor man kan slappe af og spise sin medbragte mad. Samtidig håber vi, at Troldhedestien kan være med til at skabe nye fællesskaber mellem borgere med vidt forskellige forudsætninger.

 

Mange bruger naturen for at finde fred og ro – hvordan vil I sikre, at man fortsat kan få det behov opfyldt på Troldhedestien?

I de foreløbige skitser har arkitekterne designet de tre planlagte stationer (Dybvadbro, Bramdrupdam og Skovløberhuset) på en måde, så der udover tilbud om fællesskab og aktivitet er mulighed for at trække sig tilbage fra stien, nyde freden og finde ro i de smukke landskaber. Mellem de tre stationer vil Troldhedestien stadig tilbyde mulighed for at nyde naturen og finde ro.

 

Hvorfor skal der bygges flere steder på Troldhedestien? Er det ikke en måde at trække byen ud i naturen?

Vi er meget bevidste om ikke at trække byen ud i naturen. De planlagte faciliteter placeres på en skånsom måde i landskabet og i respekt for kulturen. De fællesskaber og aktiviteter, som Troldhedestien kommer til at rumme, vil have deres rod i natur og friluftsliv – ikke i byen.

 

Hvilke materialer vil de forskellige installationer bliver opført i?

De nye faciliteter og installationer vil så vidt muligt blive opført i naturmaterialer. De konkret materialer bliver først beslutter i forbindelse med udbuddet. Det primære materiale til blandt andet boardwalks ved Dybvadbro station og stationsbygningerne bliver FSC-godkendt træ. Derudover bliver der valgt træ og materialer med en lang levetid, så vedligeholdelsesomkostningerne kan holdes ned.

 

Hvordan vil I sikre tilgængelighed for alle på Troldhedestien? Bliver stierne lettere at færdes på for mennesker med handicap og gangbesværede?

Selve Troldhedestien er i sig selv forholdsvis tilgængelig. I løbet af foråret 2018 laver vi en mindre designproces for at undersøge tilgængeligheden ned til Troldhedestien. Herefter kan vi forbedre adgangen, bl.a. ved at lappe huller og forbedre underlaget, så helhedsoplevelsen forbedres for handicappede og gangbesværede.

 

Bliver der mulighed for at køre i bil til f.eks. Skovløberhuset?

Ved Dybvadbro station og Bramdrupdam dam arbejder vi på at forbedre og udvide eksisterende parkeringsforhold. Det bliver ikke som udgangspunkt muligt at køre til Skovløberhuset i bil, men i forbindelse med særlige arrangementer vil bilkørsel for køretøjer med handicapskilt blive tilladt. Herudover undersøger vi mulighederne for at forbedre p-mulighederne i nærområdet og adgangsvejene til Skovløberhuset for handicappede og gangbesværede.

 

Hvad skal der ske med Skovløberhuset? Bliver der lavet et traktørsted?

Nej, Skovløberhuset, som i dag bruges af daginstitutionen Skovbrynet, bliver ikke lavet til traktørsted. Men området foran og omkring Skovløberhuset bliver renoveret og åbnet op – bl.a. for at understrege historiefortællingen om det idylliske sted i skoven, der igennem tiden har været omdrejningspunkt for vigtige begivenheder, samtidig med at landskabets geologiske kvaliteter gøres mere synlige.

 

Troldhedestien og især Marielund fremhæves for sin sjældne og rige natur. Hvordan vil I hindre øget pres på en i forvejen presset natur?

Målet er flere gæster, men det må ikke gå ud over naturen. På alle tre stationer kommer der infotavler, som blandt andet skal fortælle om den unikke natur. Derudover planlægger vi øget naturformidling og flere guidede ture for at øge borgernes interesse og forståelse for naturen. Endelig fører vi via den fysiske planlægning gæsterne uden om de mest sårbare områder.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey