Skip til hoved indholdet

Find fakta om Koldings havneområder i nyt havneatlas

Oprettet 08. marts 2021

Vidste du, at havneområdets størrelse stort set svarer til Kolding midtby inden for ringvejene? Eller at der på Kolding Havn håndteres både korn, foderstoffer, metal og cement? Svarene på disse spørgsmål og mange andre finder du i det nye havneatlas.

Havneatlasset er en guldgrube af viden, som beskriver en lang række faktuelle forhold om Koldings havneområder. Her kan du blive klogere på, hvor mange virksomheder og ansatte der er på havnen, hvilke transportformer virksomhederne benytter sig af, hvordan der arbejdes med klimatilpasning på havnen, hvilke planer og regler der gælder, osv.

Åbn Havneatlasset

De mange informationer er indsamlet af kommunen og Kolding Havn, bl.a. gennem interviews med havnens virksomheder.

Formålet med havneatlasset er at sikre et fælles grundlag for den videre proces og dialog om udviklingen af Koldings havneområder.

Du kan læse mere om udviklingen af Koldings havneområder på temasiden www.kolding.dk/havneudvikling.