Der skal over tid skabes en ny bydel, der kan spille sammen med den omkringliggende by

Politisk hensigtserklæring vedrørende udviklingen af Koldings havneområder

  • Det er fortsat hensigten, at erhvervshavn, by og fjord skal bindes sammen i en udvikling af havneområdet.
  • Havneområdet udvikles med boliger, erhverv, kultur og rekreative områder, hvorved der bliver mere by og grønnere havn.
  • En grøn og bæredygtig udvikling af havneområdet sker på baggrund af dialog med interessenter og i en åben dialog.

På baggrund af ovenstående hensigtserklæring er der udarbejdet en proces forud for en ny politisk aftale, der skal erstatte aftalen, der blev vedtaget i Byrådet den 27. november 2018.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey