Kløvkærgrunden

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest – boliger på Kløvkær gør det muligt at byggemodne området til veje, stier og afstrømning af regnvand på grunden. Lokalplanen gør det også muligt at opføre Lejerbo Koldings byggeri på 35 boliger og et fælleshus. De øvrige boligbebyggelser på Kløvkær kan kun opføres efter en ny lokalplanlægning for disse boligområder, enkeltvis eller
samlet.

 

 

Lokalplan om nye boliger på Kløvkær vedtaget

Endnu et nyt boligområde er på vej i Kolding. Det er på Kløvkær-grunden i Seest, hvor det tidligere erhvervsområde med N. P. Johnsens fyrværkerifabrik lå. Her skal der nu byggemodnes 5 hektar til nye boligprojekter.

Byrådet har den 22. juni 2015 vedtaget en lokalplan for Kløvkærgrunden.


Fremtidens bæredygtige boliger

Lokalplanen muliggør at 5 hektar af Kløvkær-grunden kan bebygges. Heraf går de 1,2 hektar til Lejerbo Koldings boligprojekt med 35 lejeboliger, der skal sætte standarden for det bæredygtige boligområde, der ønskes udviklet. Lejerbo Koldings byggeri er resultatet af konkurrencen ’Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig’, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udskrev og som tegnestuen Dissing+Weitling vandt sidste år.

Kolding Kommune inviterede i foråret 2015 naboer og borgergrupper i området til at medvirke i planlægningen. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra nærområdet og fra Seest Borgerforening, der skal følge arbejdet med udbygningen og komme med ideer og synspunkter til den videre udvikling.

Forvaltningen lægger vægt på, at de mange, der er interesserede i udviklingen i Seest,  medvirker til at skabe en levende og bæredygtig bydel i Seest.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey