Fyrværkerigrunden er omfattet af områdeplan 08 Seest, som er en del af kommuneplan 2013-25 for Kolding Kommune. Området er i planen udpeget til blandet boligbebyggelse og til fritidsformål.

Kommuneplanen fastsætter følgende rammer for byggeri i området:

  • Anvendes til helårsbebyggelse med en blanding af boligtyper inden for åben-lav boliger, tæt-lav boliger og etageboliger med tilhørende kollektive anlæg og institutioner. Offentlig og privat service kun der, hvor det allerede er tilladt eller i lokaler, oprindeligt er opført til formålet.
  • Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højst være på 30 % for åben-lav boliger og 40 % for henholdsvis tæt-lav boliger og etageboliger.
  • Bebyggelsen kan opføres med en bygningshøjde ind til to etager og 8,5 meter.
  • Grunde til åben-lav boliger skal udstykkes med en størrelse på mindst 700 m2 og en mindste facadelængde på 20 meter.
  • Tæt-lav boliger kan udstykkes med mindre boligparceller efter en samlet plan.
  • Opholdsarealer: 50 % af etagearealet og fælles opholdsarealer 10 % af områdets samlede areal.

Området er ikke lokalplanlagt – der er udarbejdet en lokalplan på baggrund af vinderforslaget fra konkurrencen.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey