Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.
Penge til din bydel? Der er 425.000 kr. i puljen.

Bydele i Kolding kan søge penge til forskønnelse af deres område.

 

Drømmer I om at skabe en grøn oase i jeres bydel? Trænger jeres fællesområde til en større renovering? Eller har I helt andre vilde tanker om projekter og faciliteter, som kan udvikle og forskønne det område I bor i? Så har I mulighed for at få et tilskud til at realisere drømmene. Søg pengene fra Kolding Kommunes Bydelspulje.

Byrådet har afsat 425.000 kr. årligt til Bydelspuljen.

Der er ansøgningsfrist mandag den 2. marts 2020.

Ansøgningerne behandles på Lokaldemokratiudvalgets møde 6. maj. 

 

Formål

Formålet er at give dig og beboerne i dit lokalområde mulighed for at søge om et beløb til forskønnelse eller forbedring af det område, I bor i. 

Næsten kun fantasien sætter grænser, men Lokaldemokratiudvalget lægger vægt på, at det der søges til skaber forbedringer og forskønnelse i boligområdet, samt styrker fællesskabet for både børn og voksne.

Hvem kan søge

For at sikre at de beløb, der bevilges, bliver til glæde for et større boligområde, skal ansøgningen sendes på vegne af den lokale grundejerforening, andelsforening, borgerforening, boligforening, sportsforening eller lignende forening.

Foreninger, der går sammen om at søge til større fælles projekter, har større chancer for at modtage penge fra puljen.

Bydelspuljen henvender sig til jer, der bor i Kolding by.
På kortet ses området, som Bydelspuljen dækker.

 

Tildelingskriterier

 • Projektet skal være placeret udendørs i en af Koldings bydele.
 • I skal kunne stille med et hold frivillige, til opbygning og gerne efterfølgende afledt drift/vedligehold af det projekt, I søger til.
 • Projektet skal være ”blivende” med en fast placering. Dog kan der søges støtte til anlæg, som er flytbare eller anlæg som er midlertidige, af minimum 2-års varighed.
 • Der kan gives tilsagn om midler i efterfølgende år (under forudsætning af budgettets politiske godkendelse), med det formål at skabe egenfinansiering til fondsansøgninger.
 • Der kan i en prøveperiode på 2 år gives tilsagn om mindre støttebeløb (maksimalt 5.000 kr.) til fx facilitering og rammer for opstart af et nyt lokalråd. Tilbuddet gælder kun én gang pr. nyt lokalråd.
 • Har I brug for hjælp til hvordan et område skal se ud, kan der søges midler til et forprojekt - for eksempel en plan for området.
 • Projektet skal være offentligt tilgængeligt.

I forbindelse med ansøgning til og prioritering af Bydelspuljen, vil der blive lagt vægt på flg.:

 • Understøtter projektet aktivitet, fællesskab, sundhed og trivsel i jeres lokalområde?
 • Kan projektet være mødested for borgere med forskellig alder, kultur og behov?
 • Skaber projektet øget sammenhæng eller udvikling af eksisterende områder eller faciliteter?
 • Hvordan understøtter projektet Kolding Kommunes arbejde med Cirkulær Økonomi og FN´s Verdensmål? Se inspiration til ansøgning
 • Hvordan arbejder I med at skabe lokalt ejerskab til det ansøgte projekt? F.eks. opdelt i faserne: Projektudvikling, anlæg, drift, vedligehold?

Hvordan søger I

På vegne af den eller de foreninger/grupper, der søges igennem, skal I udfylde nedenstående ansøgningsformular, som bliver sendt til By- og Udviklingsforvaltningen.

Kolding Kommune hjælper gerne med kvalificering af projekterne, og svarer på tvivlsspørgsmål inden ansøgningsfristens udløb. 

Kontakt gerne Karin Raaby på tlf. 29 37 12 89 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vi glæder os til at modtage jeres ansøgning.

 

Denne form er udløbet

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey