Valmuemark

Enhver kan komme med bemærkninger eller ændringsforslag til et lokalplanforslag.

Indsigelser skal sendes til By- og Udviklingsforvaltningen inden udløbet af indsigelsesperioden, som fremgår af nedenstående oversigt. Byrådet tager stilling til indsigelserne ved den endelige vedtagelse.

     

 

Lokalplannr. Vedrørende Indsigelsesperiode
1121-11 Ved Ejersmindevej 16. oktober 2019 - 13.november 2019
4.128-01 For lokalbyen Hejls - tillæg 1 til Lokalplan 4.128 6. december 2019 - 17. januar 2020
0421-72 Ved Ambolten - et område til offentlige formål 9. december 2019 - 20. januar 2020
Artiklen er publiceret 04. juni 2012
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey