Havnepromenaden bliver rygraden gennem Marina City. Illustration COBE/Kolding Kommune
Skitse over Marina City med lystbådehavn, bolig og promenade. Grafik: COBE.

Om projektet

Parterne bag Marina City er Kolding Havn, Kolding Lystbådehavn og Kolding Kommune. 

Oplægget til Marina City er lavet i samarbejde med konsulentfirmaerne COBE og Rambøll - se COBES forslag til lystbådehavn og boliger.

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel. Marina City vil rumme et nyt og tiltrækkende bolig- og havnemiljø samt Danmarks største og mest attraktive marina udenfor hovedstadsområdet med 1.000 bådpladser.

Behov for ny lystbådehavn
Baggrunden for projektet er, at det er nødvendigt at udbygge den sydlige lystbådehavn Marina Syd, da den nordlige lystbådehavn Marina Nord skal flytte. Erhvervshavnen har behov for udvidelse, og Marina Nords lejeaftale med Kolding Havn udløber i 2017.

Sejlerne, bestyrelserne i lystbådehavnen og Kolding Havn samt Kolding Kommune har i fællesskab udarbejdet et oplæg, som både giver bådejere optimale betingelser og rummer en række attraktive boliger direkte ved vandet. Boligbyggeriet skal være med til at finansiere den nye marina i samarbejde med Kolding Lystbådehavn.

Ud over de 1.000 bådpladser bliver der plads til bådopbevaring på land, klubhus, værksteder og andre moderne faciliteter.


Attraktive boliger

Hvor mange boliger, der skal opføres, er ikke vedtaget, men der bliver tale om en vifte af forskelligartet byggeri opført i henholdsvis en skovby og en fjordby. En del af boligerne skal anlægges, hvor der i dag er vand, så dele af projektområdet skal fyldes op med sand.

Foruden lystbådehavn og boliger skal der anlægges en promenade med cafeer, klubhuse, erhverv, værksteder og andre aktiviteter tilknyttet lystbådehavnen.


Binder by og fjord sammen

Marina City rummer visionen for en helt ny type fjordnært byområde, hvor by, vand og marina mødes.

Området vil binde byen og fjorden bedre sammen og give nye muligheder for spændende erhverv i sammenhæng med boliger og rekreative aktiviteter. Denne blanding af funktion gør, at området vil være levende og aktivt både i dag- og aftentimerne hele året rundt.

Området kobles tæt sammen med Design City og bymidten via stier langs Kolding Å og i det mellemliggende naturområde.

Projektet er fleksibelt og kan gradvist udbygges over tid. Første fase bliver at samle de to nuværende marinaer og så småt inddrage vandet til fremtidigt boligområde. I anden fase kan boligerne bygges, når den nye jord er klar. I tredje fase kan der arbejdes med størrelsen på den nye bydel.

Lystbådehavnen og kommunen er i tæt dialog med relevante myndigheder og organisationer. Den overordnede plan skal detaljeres og fastlægge placeringen af de enkelte funktioner. Dertil kommer det tekniske arbejde for landfill, miljøredegørelser, lokalplan mm.

Den overordnede tidsplan for projektet ser således ud:

 • 2016: Opstart og tilrettelæggelse
 • 2017: Det store design- og planlægningsår
 • 2018: Salg af byggemuligheder (1. etape) og forberedelse af bygge- og anlægsprojekterne
 • 2019: Bygge- og anlægsprojekterne påbegyndes
 • 2021: Lystbådehavnen og de første byggerier (i 1. etape) tages i brug
 • 2022: Byggerier fortsættes over en årrække

De overordnede politiske beslutninger træffes af Kolding Kommunes Økonomiudvalg, formandskabet for Kolding Lystbådehavn samt formanden for Kolding Havn.

Beslutninger af administrativ karakter træffes af styregruppen, som mødes mindst en gang i kvartalet. Styregruppens medlemmer er:

 • Thomas Boe, Kommunaldirektør, styregruppens formand
 • Finn Mortensen, formand for Kolding Lystbådehavn
 • Henrik Søgaard, næstformand for Kolding Lystbådehavn
 • Anders Vangsbjerg Sørensen, havnedirektør Kolding Havn
 • Merete Dissing, konstitueret by- og udviklingsdirektør

Herudover er der nedsat en programgruppe med repræsentanter for Kolding Lystbådehavn, Kolding Havn, BlueKolding og Kolding Kommune. Gruppens formål er at sikre en helhedsorienteret løsning og tværgående forankring.

Se den samlede organisation for Marina City.

Her har du adgang til større dokumenter om Marina City.

Artiklen er publiceret 19. december 2016
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey