Der er lavet screening af krydsombygning på Højvangen - Korsvej. Afgørelsen kan påklages til 29. juli 2019.

Screeningen konkluderer, at der ikke skal laves Miljøvurdering.

Se afgørelsen i Faktaboksen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey