4.1 – Organisering og strukturering

I Kolding Kommune er der oprettet SFO ved alle folkeskoler (tabel 1). SFO omfatter børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse.
I alle skoledistrikter er der ligeledes et tilbud om fritidsklub. Fritidsklubberne drives enten af lokale foreninger, Ungdomsskolen eller folkeskolerne. Fritidsklub omfatter børn fra 4. klasse til og med 6. klasse.

 

 TABEL 1

 

Alminde-Viuf Fællesskole

Lyshøjskolen

Bakkeskolen

Munkevængets Skole

Bramdrup Skole

Sdr. Bjert Centralskole

Brændkjærskolen

Sdr. Vang Skole

Christiansfeld Skole

Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Dalby Skole

Vester Nebel Skole

Eltang Skole og Børnehave

Vamdrup Skole

Fynslundskolen og Børnehaven Spiren

Vonsild Skole

Harte Skole

Ødis Skole

Sjølund-Hejls Skole

Ålykkeskolen

Kongsbjergskolen

 

 

SFO'er er oprettet efter folkeskoleloven, § 3, stk. 4, hvoraf det fremgår, at ”Folkeskolen kan tilbyde børn optagelse i en skolefritidsordning, hvis børnene er optaget i skolen eller har nået den alder, hvor de tidligst ville kunne optages i børnehaveklasse. Kommunalbestyrelsen kan med godkendelse af undervisningsministeren beslutte, at skolefritidsordninger på skoler eller afdelinger af skoler med normalt ikke over 150 elever kan optage børn fra det fyldte 3. år”.

Der er udarbejdet en bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger; Bekendtgørelse nr. 699 af 23. juni 2014.
Jf. denne fastsætter og offentliggør kommunalbestyrelsen en mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal blandt andet angive:

  • hvordan SFO skal medvirke til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik
  • mål for samspillet mellem SFO’ens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem, samt den overordnede ramme for de pædagogiske aktiviteter og det samarbejde med forældrene, der foregår i SFO
  • hvordan sammenhængen sikres ved overgang fra dagtilbud til SFO, herunder ved videregivelse af oplysninger om børnene
  • på hvilken måde, skolen i forbindelse med glidende overgang (GLO), sikrer at arbejdet med dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner videreføres indtil skoleårets start, samt på hvorledes SFO varetager de yngre børns særlige behov og bidrager til en god start på skoleforløbet for disse børn
  • overvejelser om balancen mellem voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter med henblik på at sikre børnenes medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i SFO

Det skal af beskrivelsen ligeledes fremgå i hvilket omfang og i givet fald på hvilken måde SFO

  1. tilbyder lektiestøtte, herunder i samspil i forhold til lektiehjælp og faglig fordybelse i undervisningstiden,
  2. gør en målrettet indsats i forhold til støtte eller udfordringer til børn med særlige behov,
  3. inddrager krop, bevægelse og sundhed i hverdagen, herunder i hvilket omfang det sker i samarbejde med idrætsforeninger eller lignende.

Tilsyn
Skolebestyrelsen varetager tilsynet med ordningen, og forældre til børn i SFO kan derfor gøre deres indflydelse gældende via skolebestyrelsen. Der kan også oprettes forældreråd for SFO, men disse kan ikke få nogen formel kompetence.

Ansvar
Skolens leder har det overordnede ansvar for SFO, omfattende både pædagogisk og administrativt ansvar. Skolen kan oprette en funktion som daglig leder for SFO'en, men den daglige leder kan ikke få selvstændig kompetence i forhold til skolens leder.

Fakta
Kommunalbestyrelsen fastsætter den månedlige forældrebetaling. Der er mulighed for økonomisk eller pædagogisk friplads samt søskenderabat.
Tilmelding til SFO og fritidsklub sker gennem den digitale pladsanvisning på Kolding.dk.
Åbningstiderne ved SFO'erne kan variere fra skole til skole, men er som udgangspunkt mandag til torsdag kl. 06.30 – 17.00, fredag kl. 06.30 – 16.00.
På skolefridage holdes åbent i hele førnævnte tidsrum. I forbindelse med lukkedage tilbydes behovsåbent i anden SFO. Disse fremgår af den kommunale ferieplan.
Fritidsklubbernes åbningstid følger SFO. Der holdes lukket på skolefridage.
Skolebestyrelsen kan ansøge forvaltningen om ændring af disse tider, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Kolding Byråd fastsætter ressourcetildelingen til SFO.

 

4.2 – Organisering og strukturering af fritidstilbud ved specialcentre

Kolding kommune har specialcentre (SC) på følgende skoler:

 

SC Ådalsskolen

SC Marielundskolen

SC Karen Blixen Skolen

SC Vonsild

SC Bramdrup

SC Brændkjær

 

Specialcentrene er organiseret som helhedstilbud, hvor undervisnings- og fritidsdelen er integreret.
Alle elever har dermed mulighed for et fritidstilbud. Der opkræves ikke forældrebetaling, og der er ikke særskilt tilmelding til fritidsdelen.

Åbningstider:
Åbningstiderne ved det enkelte SC ligger inden for tidsrammen fra kl. 6.30 – 17.00 mandag til torsdag og kl. 6.30 – 16.00 om fredagen på skole- og skolefridage. Skolebestyrelsen kan ansøge forvaltningen om ændring af disse tider, hvis særlige forhold gør sig gældende.
Ved Specialcenter Vonsild er der på skoledage oprettet et ungdomsklubtilbud tirsdag og torsdag kl. 16.00 – 20.00. Der er lukket på skolefridage.

Åbningstider på skolefridage fremgår af den kommunale ferieplan.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey