5.1

Driftsansvarlig/skole

Tilbud

Ressource

Målgruppe

Diverse

Munkevængets Skole

M-klasser (basis)

 

Elever med behov for basisundervisning i dansk

 

Ungdomsskolen Kolding

PULS (Personlig, Udvikling, Læring, Socialisering) (basis)

 

Sent ankomne tosprogede*

Målet er at eleverne tager prøve i Dansk, Matematik, Engelsk

Kolding Kommunes Folkeskoler

Supplerende undervisning i dansk som andetsprog

Skoler med over 5% tosprogede elever kan efter ansøgning tildeles ressourcer til den enkelte elev.

Tosprogede elever med behov for supplerende undervisning i dansk som andetsprog.

 

Munkevængets

Skole

 

Integrations-medarbejder

   

Bramdrup Skole

 

Integrations-medarbejder

   

Brændkjærskolen

 

Integrations-medarbejder

   

Børne- og Uddannelses-

forvaltningen

     

Tolkning i forbindelse med skole/hjem samarbejde

*Elever der ankommer til Danmark efter det fyldte 14.

 

5.2 – Undervisning af tosprogede elever

Ifølge Bekendtgørelse nr. 1053 af 29. juni 2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andet sprog, § 1, defineres en tosproget elev således:
Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk.

Supplerende undervisning i dansk som andetsprog: Bekendtgørelse nr. 1053, § 2: Elever, der har behov for sprogstøtte, men som er i stand til at deltage i den almindelige undervisning, henvises til supplerende undervisning i dansk som andetsprog på hold eller lig., eller der etableres støtteundervisning i klassen. Timetallet til undervisningen fastsættes efter elevens behov.
I Kolding Kommune tildeles skolerne timer til supplerende undervisning for tosprogede elever. Timerne uddeles efter retningslinjer fastsat af Uddannelsesudvalget.

Basisundervisning i dansk som andetsprog: Bekendtgørelse nr. 63, § 4: Elever, der ved optagelsen ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk til at deltage i den almindelige undervisning, henvises til basisundervisning i dansk som andetsprog uden for klassens rammer.
I Kolding Kommune tilbydes basisundervisning i dansk som andetsprog i kommunens modtagelsesklasser. Elever visiteres af et visitationsteam på Munkevængets Skole, tosprogskonsulenten er formand for visitationsteamet, der har det endelige ansvar for skoleplaceringen. Basisundervisningen udvikles forsat ud fra det aktuelle behov.

Undervisningstilbud til sent ankommende tosprogede elever på Ungdomsskolen Kolding (PULS = Personlig Udvikling, Læring og Socialisering): Der er undervisningstilbud for sent ankomne tosprogede på Ungdomsskolen Kolding. Tilbuddet er målrettet elever, der er kommet til Danmark så sent i skoleforløbet, at de ikke er i stand til at tage folkeskolens afgangsprøve på en almindelig folkeskole ved udgangen af 9. klasse.

Tolkebistand: Der ydes tolkebistand ved skole/hjem samarbejde, hvis der behov herfor.

Integrationsmedarbejdere og lektiecafé: Der er afsat ressourcer til ansættelse af integrationsmedarbejdere, hvis formål det at medvirke til forståelse for samspillet mellem elevens kulturelle baggrund og danske kulturformer samt medvirke ved skole/hjem samarbejde, hvor der er behov.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey