6.1 - Rådgivning

Den pædagogisk psykologiske rådgivning er ordnet således:
Ordningen i Kolding Kommune forestås af PPR.
PPR yder bistand til samtlige folkeskoler og private skoler i kommunen.
PPR yder bistand til de kommunale specialcentre iht. Bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014. Ligeledes ydes der bistand til småbørn i dagpleje og daginstitutioner, jf. Bekendtgørelse nr. 999 af 15. september 2014 om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.

6.2 - Specialundervisning

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives efter folkeskolelovens § 3, stk. 2, i henhold til Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, nr. 693 af 20. juni 2014.
Ligeledes gives der specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen efter folkeskolelovens § 4.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey