7.1 – Specialindsatser 

Specialklasser

Skole Maks. antal klasser Klassetrin Antal elever / elevkategori Diverse
Vamdrup skole 5 klasser

3. – 10. kl.

(se bem.)

Klasserne er normeret til 10 elever pr. klasse.

Eleverne har generelle indlæringsvanskeligheder og ofte adfærdsmæssige forstyrrelser.

Der tilbydes SFO-pasning i skolens SFO for elever, der er omfattet af kommunens pasningsgaranti.
Skanderup-Hjarup Forbundsskole 3 klasser 0. – 6. kl.

Klasserne er normeret til 8 elever pr. klasse.

Eleverne har generelle indlæringsvanskeligheder og ofte adfærdsmæssige forstyrrelser.

Do

 

Bemærkninger:

I henhold til Byrådets beslutning d. 9. maj 2011, "Forslag til effektivisering og omstrukturering på specialområdet" sagsid. 10/2629, visiteres der ikke til 1. og 2. klasse på Parkskolen samt 0., 1. og 2. klasse på Vamdrup Skole fra dato for beslutningens vedtagelse. Der vil dog i en overgangsperiode være 1. og 2. klasses elever på Parkskolen og ved specialklasserne på Vamdrup Skole.

Specialcentre

 

Skole Klassetrin Elevkategori/handicaptype Diverse
Specialcenter Karen Blixen Skolen 3. – 10. kl

Klasserne er normeret til 10 elever pr. klasse.

Eleverne har generelle indlæringsvanskeligheder og ofte adfærdsmæssige forstyrrelser.

Der tilbydes SFO-pasning til alle elever.
Specialcenter Bramdrup (pr. 1/1 2015)

Indskoling

Mellemtrin

Overbygning

Normaltbegavede elever med opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD) Der tilbydes helhedstilbud til alle elever.
Specialcenter Munkevænget 4. - 9. kl. Normaltbegavede elever med svære specifikke skriftsproglige og/eller sproglige vanskeligheder samt dyskalkuli.  
Specialcenter Brændkjær

Indskoling

Mellemtrin

Psykisk udviklingshæmmede elever der kan være i adfærdsmæssige problemer. Der tilbydes helhedstilbud til alle elever.
Specialcenter Vonsild

Mellemtrin

Overbygning

Psykisk udviklingshæmmede elever der kan være i adfærdsmæssige problemer. Der tilbydes helhedstilbud til alle elever.   Der tilbydes endvidere klubtilbud.
Ådalsskolen

Indskoling

Mellemtrin

Overbygning

Normaltbegavede elever med autimespektrumforstyrrelser. Der tilbydes helhedstilbud til alle elever.
Marielundskolen 0. - 10. kl. Normaltbegavede elever i socioemotionelle vanskeligheder

Der tilbydes helhedstilbud til alle elever.

Herudover tilbydes familiebehandling.

 

 

 

 

Støttetilbud i almenregi

Munkevængets Skole AKT-klasse 0. - 9. kl. Klassen er normeret til 10 elever. Eleverne har problemer indenfor adfærd, kontakt og trivsel.

Der tilbydes sfo-pasning for elever, der er omfattet af kommunens pasningsgaranti.

For elever fra 4. kl. tilbydes plads i skolens SFO-klub.

Munkevængets Skole Læsekursus 4. klasse Et halvårligt tilbud for 4 elever pr. hold. Elever med dysleksi. Der tilbydes plads i skolens SFO-klub.
Munkevængets Skole Sprogklasse 0.- 4. kl.

Klassen er normeret til 8 elever.

Normaltbegavede elever med svære, specifikke sproglige vanskeligheder.

Der tilbydes SFO i almenskoleregi.

 

 

Andet

Kolding Ungdomsskole Nordre Skole 8. – 10. kl. 23 elever. Nordre Skole er et alternativt skoletilbud for 8. – 10. klasses elever, der ikke fortsat kan eller ønsker at modtage det traditionelle skoletilbud.
PPR Nomader Alle klassetrin Nomaderne arbejder forebyggende og indgribende overfor enkeltelever og hele klasser, der udviser trivselsproblemer.

 

7.2 - Specialpædagogisk indsats

PPR’s arbejde i relation til den specialpædagogiske indsats over for skoleelever og småbørn omfatter:

  • UNDERSØGELSE samtale med forældre, lærere, pædagoger og andre involverede parter. Observation. Psykologisk testning. Pædagogisk faglig vurdering.
  • RÅDGIVNING/VEJLEDNING af for ældre, lærere og pædagoger. Supervision af lærerteams og pædagogteams.
  • BEHANDLING. Udarbejdelse af behandlingsplaner/træningsprogrammer, f.eks. adfærds-regulering, motorisk træning o. lign.
  • KOORDINERING af den specialpædagogiske indsats i samarbejde med sagsbehandlere fra social- og sundhedsforvaltning, plejehjemsforening, sygehus o. lign. Visitering til specialinstitutioner og anden relevant behandling. 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey