Skal du eller dit barn have undervisning i dansk som andetsprog?

Her kan du læse mere om undervisning i dansk som andetsprog

Undervisningen er for elever, som ved optagelse i folkeskolen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne deltage i klassens almindelige undervisning. 

I en særlig modtagelsesklasse gennemgår eleven et basisforløb i dansk, samtidig med, at der undervises i almindelig skolefag. Formålet er at opnå et dansksprogligt niveau, så eleven senere kan følge undervisningen i en almindelig klasse.

Ved en visitation vurderes det, om eleven skal starte i en almindelig klasse på distriktsskolen, eller i modtagelsesklasse.


Elever mellem 6 og 14 år:

Undervisningen foregår på Munkevængets Skole.


Elever mellem 14 og 17 år:

Undervisningen foregår på i Ungdomsskolen Koldings særlige PULS klasser. PULS står for Personlig Udvikling, Læring og Socialisering.


For yderligere oplysninger om basisundervisning i dansk som andetsprog kontakt skolekonsulent Peter Brøndsted Jacobsen, Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Kolding Kommune tilbyder dansk undervisning til udlændinge, der er fyldt 18 år og:

  • har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen, eller
  • har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægeligehed, etablering og udveksling af tjenesteydelser mv. og har bopæl i en kommune

Herudover har EU-grænsependlere adgang til danskuddannelse. EU-grænsependlere er arbejdstagere, der arbejder i Danmark, eller personer, der har etableret selvstændig virksomehd her i landet, uden at bo her.

 

Det koster et depositum på 2.000 kr. at påbegynde danskuddannelsen.

 

Udlændinge, der har opholdstilladelse som au pair, skal ikke betale depositum.

 

Sprogskolen ligger i Kolding Kommunes Uddannelsescenter, Ågade 27, 2. sal i Kolding.

 

Få mere information på Sprogskolen Koldings hjemmeside

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey