Skal du eller dit barn have undervisning i dansk som andetsprog?

Her kan du læse mere om undervisning i dansk som andetsprog

Basisundervisning i dansk som andetsprog 6 til 17 år

Basisundervisning i dansk som andetsprog er for elever, som ved optagelse i folkeskolen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne deltage i klassens almindelige undervisning. 

I en særlig modtagelsesklasse gennemgår eleven et basisforløb i dansk, samtidig med, at der undervises i almindelig skolefag. Formålet er at opnå et dansksprogligt niveau, så eleven senere kan følge undervisningen i en almindelig klasse.

Ved en visitation vurderes det, om eleven skal starte i en almindelig klasse på distriktsskolen, eller i modtagelsesklasse.


Elever mellem 6 og 14 år:

Undervisningen foregår på Munkevængets Skole.


Elever mellem 14 og 17 år:

Undervisningen foregår på i Ungdomsskolen Koldings særlige PULS klasser. PULS står for Personlig Udvikling, Læring og Socialisering.


For yderligere oplysninger om basisundervisning i dansk som andetsprog kontakt skolekonsulent Peter Brøndsted Jacobsen, Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

 

Danskuddannelsen i Kolding – 18+ år

Kolding Kommune tilbyder danskuddannelse til udlændinge, der er fyldt 18 år og:

  • har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen
  • har fast arbejde i medfør af EU-reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed og har bopæl i kommunen.

Sprogskolen Kolding tilbyder:

  • Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. har til formål at give voksne udlændinge de nødvendige dansksproglige forudsætninger for at klare sig i job og uddannelse.
  • Introdansk er et kortere forløb specielt egnet til nyankomne udlændinge, der er i Danmark for at arbejde.
  • Kursus i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie

 

Det er gratis at deltage i undervisningen, som kan foregå både om dagen og om aftenen.

 

Sprogskolen ligger i Kolding Kommunes Uddannelsescenter (KUC), Ågade 27, 2. sal i Kolding.

 

Få mere information på Sprogskolen Koldings hjemmeside

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey