To drenge lægger arm i græsset

Klubber for børn og unge i Kolding Kommune

Type af tilbud

  • Fritidsklubber (4. til og med 6. klasse) forefindes i alle skoledistrikter
  • Ungdomsklubber (14 til 18 år)

 

Ind- og udmeldelse i Fritidsklub og Ungdomsklub

  • Sker ved henvendelse i klubben. 
  • Udmeldelse er med 1 måneds varsel til den 1.

 

Forældrebetaling for Fritidsklub

  • 2-dages modul                         
  • 5-dages modul

Priserne for Fritidsklub kan findes under dagtilbud - takster.                      

Kontakt den enkelte Fritidsklub angående indhold, åbningstider og placering af moduldagene.

Der ydes ikke tilskud i form af søskenderabat.

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey