I bestemte tilfælde sørger kommunen for dit barns transport.

Som udgangspunkt er det dit ansvar som forælder at sørge for dit barns transport til og fra skole. Men i bestemte tilfælde skal kommunen sørge for denne transport. Det gælder i følgende situationer.


For lang skolevej

Kommunen skal sørge for dit barns transport, hvis dit barn går på distriktsskolen, og hvis den korteste skolevej er for lang. Afstandene er følgende:

  • 0. - 3. klasse: mere end 2,5 km til skole
  • 4. - 6. klasse: mere end 6 km til skole
  • 7. - 9. klasse: mere end 7 km til skole
  • 10. klasse: mere end 9 km til skole

Kommunen sørger enten for skolebus eller betaler for, at dit barn bruger offentlige transportmidler. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan der aftales, at kommunen betaler kilometerpenge til privat transport.

pdfListe over trafikfarlige skoleveje (skoleåret 2019/2020)128.58 KB

pdfListe over trafikfarlige skoleveje (skoleåret 2020/2021)127.83 KB


Trafikfarlig skolevej

Kommunen skal sørge for dit barns transport, hvis en del af skolevejen til distriktsskolen er vurderet som trafikfarlig. Om en vej er trafikfarlig afgøres efter indstilling fra Politi og vejmyndigheden.

Mister dit barn sit buskort, kan der udstedes et erstatningsbuskort. Det koster 50 kr., og du skal indbetale beløbet via kommunens netbutik.


Sygdom og handicap

Kommunen skal sørge for dit barns transport, hvis det er sygt eller handicappet og kun er i stand til at følge den almindelige undervisning i folkeskolen, hvis det befordres til og fra skole. Kommunen skal i dialog med dig om at finde den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på.


Hvordan ansøger man?

 

Ansøgningsblanketten skal printes ud, udfyldes og sendes eller afleveres til skolen.

pdfAnsøgning om skolebefordring

Hvis dit barn er visiteret til den særligt tilrettelagte specialundervisning, aftales befordringen med den pågældende skole.  

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey